Panelni sistemi

Kompletni panelni sistemi s dodacima rađeni su prema EU GMP i ISO 14644 zahtjevima kako bi osigurali željeni protok i čistoću zraka, temperaturu, vlagu, itd.