PCP

Panelni pribor
  • Kutni profil za spoj između dva zidna panela ili između zidnog i stropnog panela

  • Držač izrađen od aluminijskog profila