FTP3

Panelni pribor
  • Podni profil za gotovi (linoleum) pod
  • Izrađen od auminijskih profila
  • Kompatibilan sa svim debljinama panela (62 or 82 mm)

Opcije:
  • Plastificiran u RAL boju