Sliding doors

Vrata

Cleanroom klizna vrata su proizvedena u skladu sa EU GMP i ISO 14644 zahtjevima. Okvir vrata je izraden iz aluminijskog profla. Krilo vrata je izradeno iz lima, ispuna sa kamenom vunom visoke gustoce 100 kg/m3 ili aluminijskim sacama. Vodilica je izradena iz nehrdajuceg celicnog lima, sa kutom radi lakšeg cišcenja. Vrata su projektirana na nacin da održavaju nadtlak u prostoru.

Dimenzije:
  • Debljina panela: 62 mm
  • Jednokrilna: Length: 800 - 1400 mm, visina: 2200 mm
  • Dvokrilna: Length: 1300 - 2600 mm, visina: 2200 mm

Opcije:
  • Druge dimenzije na zahtjev