Nova linija Klimaoprema kuhinjskih napa

2.11.2021

Indukcijske kuhinjske nape

Projektiranje sustava ventilacije komercijalnih kuhinja
Projektiranje ventilacije komercijalnih kuhinja vrlo je složen proces koji pred projektanta stavlja veliki izazov. Uz poznavanje normi i smjernica za projektiranje, u uvjetima značajno većeg broja izmjena zraka, potrebno je izuzetno dobro izbalansirati različite varijable kako bi se postigla pravilna distribucija zraka u prostoru i ostvario ugodan radni prostor.
Tijekom kuhanja ili pranja posuđa, u prostoru kuhinje dolazi do stvaranja velike količina topline, vlage i organskih aerosola koji sadrže masnoću. Ovakva sredina pogoduje razvoju mikroba u dijelovima ventilacijskog sustava i same kuhinje. Nastanak neugodnih mirisa, pretjerano strujanje zraka (propuh), taloženje masnoće i mogućnost nastanka požara dodatni su problemi koje je, odabirom ispravnih elemenata odsisnog ventilacijskog sustava, moguće eliminirati ili barem kontrolirati.

 

Kuhinjska napa – bitan dio ventilacijskog sustava komercijalnih kuhinja 


Ključni dio učinkovitog ventilacijskog sustava komercijalnih kuhinja jesu odsisne kuhinjske nape koje, uz druge elemente odsisa, osiguravaju čist, siguran i ugodan radni prostor. Stoga je bitno dobro odabrati kuhinjsku napu prema vrsti i namjeni kuhinje, kapacitetu opreme za kuhanje, potrebnoj količini odsisnog zraka te veličini i položaju blokova kuhinjskih aparata (termobloka). Dimenzioniranje kuhinjskih napa, materijali od kojih se izrađuju, minimalna visina ugradnje, volumen odsisne komore, brzina strujanja zraka, vrsta filtera, rasvjete te veličina i pozicije priključaka propisani su u europskoj normi EN 16282.

 

KH linija kuhinjskih napa


Klimaoprema razvila je novu liniju kuhinjskih napa sukladno normi  EN 16282:
  • Tip KHE konvencionalne su kuhinjske nape koje imaju samo odsisnu komoru bez mogućnosti dobave svježeg zraka. Prema poziciji ugradnje, nape se rade u zidnoj i središnjoj (centralnoj) izvedbi, a prema obliku mogu biti pravokutne ili, za prostore s nižim stropovima, skošene.
  • Tip KHI indukcijske su kuhinjske nape koje, uz odsisnu, imaju i dobavnu komoru za pripremu indukcijskog mlaza i moguću dobavu svježeg zraka. Također se izrađuju kao zidne i središnje, ali zbog dobavne komore mogu biti samo pravokutnog oblika.
  • Tip KHC kondenzacijske su kuhinjske nape namijenjene za odsis vodene pare iznad perilica posuđa.

Indukcijska kuhinjska napa 
Indukcijska kuhinjska napa posebno je interesantna zbog primjene brojnih rješenja koja doprinose vrlo visokoj učinkovitosti u radu. Najbitnije značajke ovog modela kuhinjskih napa su:

 
  • Dva reda patentiranih i po obliku jedinstvenih indukcijskih mlaznica koje služe za stvaranje indukcijskog horizontalnog mlaza i vertikalne zračne zavjese. 


 
  • Ugrađen EC ventilator koji putem senzora tlaka održava tlak u dobavnoj komori i time osigurava ravnomjeran indukcijski mlaz po obodu nape. 
  • Mogućnost ubacivanja svježeg zraka u prostor putem estetski perforiranog difuzora na prednjoj ploči koji je konstruiran tako da ne mijenja dimenzije kuhinjske nape. 
  • Kompatibilnost kuhinjske nape s uređajem UV Ozone System za dezinfekciju i uklanjanje neugodnih mirisa. 
  • Visoka učinkovitost indukcijske kuhinjske nape u odsisavanju aerosola postignuta je konstantnim horizontalnim indukcijskim mlazom koji stvara podtlak u prostoru između nape i termobloka zbog čega se pare od kuhanja podižu i usmjeravaju prema filtrima na kuhinjskoj napi. Širenje dima i para u prostor onemogućeno je vertikalnim mlazom zraka koji stvaraju mlaznice s donje strane ruba nape.
  • Dodatno, indukcijske kuhinjske nape imaju mogućnost rada sa svježim, filtriranim i predgrijanim zrakom, ili recirkulirajućim zrakom iz prostora, ovisno o načinu spajanja dobavnog priključka na napi. 
 

Dodatne prednosti u konstrukcije nove linije kuhinjskih napa

Pored navedenih prednosti u konstrukciji i radu indukcijskih kuhinjskih napa, postoje dodatna konstrukcijska rješenja, na kompletnoj novoj liniji kuhinjskih napa, koja povećavaju efikasnost, osiguravaju sigurnost i jednostavnost upotrebe. To su prije svega novi modeli ciklonskih filtera, ali i  integrirane regulacijske zaklopke, LED rasvjeta, novi sustav ovjesa i ventila od nehrđajućeg čelika za ispust kondenzata i masnoće.
Rad ciklonskih filtera temelji se na principu centrifugalne sile pri čemu se uklanjaju čestice masnoće s učinkovitošću do 95%. Kada zrak pun masnoće i nečistoća uđe u ciklonski filter, stvara se rotirajuća struja u kojoj čestice masti, uslijed inercije, udaraju u unutarnje stijenke kanala filtera gdje se i talože, dok se ciklonska struja filtriranog zraka izbacuje iz filtera. 


Na svim odsisnim i dobavnim priključcima integrirane su regulacijske klizne zaklopke pomoću kojih je moguće jednostavno izbalansirati odsis i dobavu zraka. Zaklopke su ugrađene na način da ne povećavaju dimenzije kuhinjske nape. 


LED rasvjeta ugrađena je u gornju ploču nape na način koji omogućava jednostavno čišćenje i održavanje. Boja LED rasvjete je 4000 K, vrlo je ugodna za oči i jako dobro osvjetljava radni prostor. 

Uz napu se isporučuje set za jednostavno ovješenje i niveliranje kuhinjske nape bez upotrebe alata koji se sastoji od stezača, čeličnog užeta i mehanizma za podešavanje visine. 

Ispuštanje kondenzata na napi vrši se otvaranjem čepa na ventilu napravljenom od nehrđajućeg čelika. Ventil se nalazi na najnižoj poziciji nape kako bi se osiguralo ispravno prikupljanje i odvod vlage i ukapljene masnoće.