Digitalna transformacija proizvodnje panela za čiste prostore (cleanroom)

8.12.2020
​Marko Smolec
R&D robotika i automatizacija


Dizajn ikona softvera

​Linija proizvodnje panela za čiste prostore (cleanroom) od samog je početka rada integrirala visoku tehnologiju i omogućila proizvodnju svih veličina i tipova panela, neovisno o materijalu, ispuni, otvorima i sl. Praćenjem proizvodnje, zastoja i operacijskih taktova, konstantno unaprjeđujemo njezin rad, skraćujemo proizvodni ciklus te smanjujemo troškove održavanja bez utjecaja na kvalitetu završnog proizvoda.
Kako bismo smanjili mogućnost ljudske pogreške, ubrzali Design-to-Production proces te u konačnici smanjili lanac ljudi potreban za proizvodnju cleanroom panela, razvijene su tri aplikacije koje to omogućuju.
PanelEx je softver pomoću kojeg je lako nacrtati cleanroom panel te ga parametrirati do najsitnijih detalja, uključujući i otvore. Program je zamišljen da radi projektno pa je tako moguće izraditi niz panela i dobiti potrebnu dokumentaciju za puštanje u rad. Konstantno ga unaprjeđujemo dodatnim funkcionalnostima. U skorijoj se budućnosti spomenuti softver planira koristiti i za naše druge proizvode, poput vrata.

Kada imamo tablicu s popisom panela koje je potrebno proizvesti, generiranu Revitom, pripremom proizvodnje ili PanelEx aplikacijom, PanelGen aplikacijom jednostavno generiramo potreban strojni kod (G kod) za proizvodnju. Osim što znatno štedimo na ljudskim satima, prednosti su PanelGena eliminacija ljudske pogreške i izrada potrebnih programa za rad bez ikakvog znanja ili iskustva u programiranju. Omogućava i da ovlaštena osoba može bez problema pustiti nalog u proizvodnju u slučaju hitne ili krizne situacije u proizvodnji.

Konačno, kada je sve što se tiče izrade definirano, jedino što preostaje jest paletizacija naloga. Kako bismo optimalno i jednostavno složili paletnu listu, razvijen je PanelStack. PanelStack je softver koji prema projektnim zahtjevima definira redoslijed proizvodnje cleanroom panela te izrađuje grafički prikaz i proizvodni slijed svake palete. Uz izradu dokumentacije, program istovremeno komunicira s procesnim uređajima i robotima na liniji. Tako je svaki uređaj upućen u sljedeće što dolazi na njegovo radno mjesto te spomenutim komunikacijskim kanalom povratno javlja što je gotovo i složeno na paletu.OT mreža (operativne tehnologije)

Glavni preduvjet za daljnje unaprjeđenje i digitalizaciju cijele linije te samog proizvodnog procesa jest komunikacija između svih komponenata sustava (kontrolera koji upravljaju s više od osamdeset aktivnih osi na liniji za čiste prostore). Bliskom suradnjom s tvrtkom Siemens d.d., radimo na integraciji sigurne i efikasne komunikacije u industrijskom okruženju, kojoj je glavni fokus pouzdani i vremenski kritični prijenos podataka. Za razliku od IT mreže, kratkotrajni prekidi u komunikaciji mogu uzrokovati velike poteškoće i zastoje u proizvodnji.
Mnoštvom primjera u industriji pri kojima je loša, nezaštićena industrijska mreža bila uzrok velikih zastoja i prekida ili čak indirektan uzrok opasnosti za djelatnike, sigurnost na komunikacijskom nivou nameće se kao prioritet za hitnu i kvalitetno strukturiranu implementaciju u proizvodnji. Osim navedenog, spomenuta mreža koristit će se za real-time nadgledanje, održavanje i servis linija direktno iz udaljenog odjela u Samoboru, čime se smanjuje potreba za putovanjem i dodatnim troškovima.


Informacijske tehnologije (IT) protiv operativnih tehnologija (OT)Sustav gospodarenja energijom (EMS)

Trenutno je u razvoju sustav gospodarenja energijom, EMS, koji će se implementirati u cijelom pogonu, dok će se pilot projekt implementirati na liniji za proizvodnju cleanroom panela. Sustav će aktivno prikupljati podatke o potrošnji i gubitcima svih oblika energije u pogonu. Dobivene će se informacije obrađivati i koristiti za optimizaciju i predikciju potrošnje te pametno planiranje troškova održavanja i proizvodnje. Kao najbrži povrat investicije vidimo redukcije u smjeru curenja i rasipanja energentima u vremenu hladnog pogona, što će donijeti znatne uštede odmah nakon implementacije. Sve je spomenuto jako važno, kako za financijski i proizvodni (kvaliteta električne energije, propadi napona, prekid električne energije, itd.), tako i za ekološki aspekt, koji postaje sve bitniji u globalnoj viziji Klimaopreme i u zahtjevima kupaca i poslovnih suradnika.


Primjer sustava gospodarenja energijom (EMS)Ukupna učinkovitost opreme 

Jedan od instrumenata koji se paralelno implementira na liniji je OEE, mjera koja pokazuje koliko se dobro koristi proizvodni postupak (postrojenje, vrijeme i materijal) u odnosu na njegov puni potencijal. Već instaliranu opremu u pogonu koristit ćemo za prikupljanje podataka o radu, ciklusima i zastojima svakog pojedinog stroja i dijela proizvodne linije. Tako ćemo dobiti stvarne i pouzdane informacije o efikasnosti spomenutog, što je temelj za daljnju optimizaciju i poboljšanje proizvodnog procesa te praćenje prema ključnim pokazateljima performansa (KPI).
 

Kiosci za praćenje proizvodnje 

U cilju postizanja paper-free pogona, jednostavnog izdavanja i praćenja radnih naloga te točnih evidencija o radu strojeva i zastojima, bitno je imati dobar sustav komunikacije s proizvodnjom. U tu svrhu razvijaju se kiosci, prema primjeru modela koji je već kvalitetno implementiran u nama poznatim pogonima te će se instalirati na liniji za čiste prostore. Kiosk je info point s korisničkim sučeljem i barkod čitačem. Pomoću njega bilo koji radnik u pogonu može skenirati i vidjeti radne naloge za odabrani radni dan te može dati povratnu informaciju za spomenuto ili javiti poteškoće koje se javljaju na toj proizvodnoj liniji. Povratne informacije o stanju strojeva, zastojima i ostalim nedostatcima koji uzrokuju zastoje u proizvodnji moguće je upisati direktno u bazu podataka nadređenog MES sustava te ih proslijediti prema budućem ERP sustavu koji će dobivene informacije koristiti za optimizaciju i planiranje proizvodnje. Isto tako, koristit će se za upis preostalih energenata i može mu se pristupiti preko mobilne aplikacije (praćenje proizvodnje i rada strojeva preko android/iOS aplikacije i mrežnog servera).
 

Industrija 4.0

Kako se koji segment tehnologije za proizvodnju cleanroom panela optimizira i usavršava na testnom modelu, navedeni se model kopira na svaku liniju i tako kroz siguran, strukturiran i provjeren način digitaliziramo i moderniziramo cijeli pogon. Cilj je u što kraćem vremenu ispuniti sve preduvjete za integraciju Industrije 4.0 i stvaranje oglednog primjera moderne tvornice uz nusprodukt nižih operativnih troškova, suvremenu komunikaciju i sigurnost te povećanu produktivnost. Kako bi suvremena proizvodna tvrtka doista došla na vrh, ona mora prihvatiti promjene, napredak i poremećaje koje donosi digitalna transformacija te imati na umu sveobuhvatni i globalni pogled na tehnologiju koju mora usvojiti svaka osoba u lancu uspješne implementacije. To je idući korak za Klimaopremu d.d. i njezin razvoj.