Završetak faze industrijskog istraživanja

15.2.2022


U fazi industrijskog istraživanja, razvijena su dva uređaja za automatsko upravljanje HVAC sustavima u zgradama, informacijsko-komunikacijska platforma te MPC prediktivni algoritam upravljanja. Kao ključne funkcionalnosti uređaja, mogu se istaknuti mogućnost spajanja raznih analognih i digitalnih osjetnika te mogućnost upravljanja izvršnim elementima poput ventila, ventilatora, grijača, motora itd. Na komunikacijskom nivou, jednostavno ih je integrirati u BACnet mrežu preko koje komuniciraju s našom komunikacijsko-informacijskom platformom u oblaku. Osim što ta platforma omogućava prikupljanje podataka, alarmiranje i otkrivanje grešaka u radu HVAC sustava, također omogućava MPC prediktivnom algoritmu da upravlja zgradom tako da optimira potrošnju energije u zgradi uz zadane uvijete komfora sa strane korisnika.