Završen projekt sufinanciran iz EU fonda za regionalni razvoj

18.7.2019

Društvo Klimaoprema d.d. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Kompetentnost i razvoj MSP“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. je uspješno provelo projekt pod nazivom „Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje novog proizvodnog pogona te poboljšanje poslovnih procesa poduzeća Klimaoprema d.d.“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta započela je 10. veljače 2017., a projekt je uspješno završen 27 mjeseci kasnije, odnosno 10. svibnja 2019.
 
Kroz projekt je izvršena dogradnja postojeće hale u Novoj Gradišci te je izgrađen i opremljen  novi proizvodni pogon. Ukupna površina novoizgrađenih hala iznosi oko 18.000,00 m². Novi prostori omogućit će povećanje i proširenje proizvodnoga programa, adekvatnije skladišne kapacitete i zadovoljenje potražnje na tržištu. Projekt će u skoroj budućnosti rezultirati stvaranjem preduvjeta za rast prihoda i izvoza, povećanje produktivnosti, smanjenje troškova, uvođenje 10 novih inovativnih proizvoda te zadržavanje postojećih i zaposlenje novih djelatnika što će u konačnici povećati konkurentnost i razvoj novih kompetencija.
 
Aktivnosti projekta bile su:
 • Dogradnja i izgradnja nove skladišno-proizvodne zgrade u Novoj Gradišci
 • Nabava sljedeće opreme:
  • Linija za plastificiranje
  • CNC probijačica na liniji cilindričnih proizvoda
  • Stroj za savijanje i zavarivanje cilindričnih kućišta
  • Robotizirani stroj za izradu utora cilindričnih proizvoda
  • CNC probijačica na liniji kvadratnih proizvoda
  • Linija laser-štance i savijačice za izradu kućišta i dijelova
  • Robotizirana linija za zakivanje panela 

Ukupna vrijednost projekta: 98.377.920,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškova: 91.228.545,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK