Umjerni laboratorij Klimaopreme

24.4.2023
Klimaoprema teži postizanju samo vrhunskih rezultata i, ako pogledamo u povijest, jedan od koraka koji to potvrđuje jest osnivanje Odjela validacija, koji se za dokumentirano vođenje kvalifikacijskih aktivnosti služi profesionalnim mjernim ispitivanjima, traženim u GMP/ISO opredijeljenim tvrtkama. Samim time, logičan slijed bio je i osnivanje umjernog laboratorija. Krajnji je cilj umjernog laboratorija dobivanje statusa akreditiranog umjernog laboratorija za područja temperature, diferencijalnog tlaka i relativne vlažnosti. Kako bi ušao u sustav akreditacije, laboratorij mora zadovoljiti zahtjeve dane normom HRN EN ISO/IEC 17025 (Opći zahtjevi za osposobljavanje ispitnih i umjernih laboratorija). Norma propisuje zahtjeve za laboratorije koji im omogućuju dokazati da rade stručno, te da mogu davati valjane rezultate mjerenja. Laboratorij koji radi u skladu s ovom normom općenito radi i u skladu s načelima ISO 9001. Usklađivanje sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 osigurava nepristran rad laboratorija, te osigurava povjerljivost informacija dobivenih tijekom procesa umjernih ispitivanja. Umjerni laboratorij posjeduje adekvatan prostor u kojem se tijekom cijelog procesa umjeravanja kontroliraju i nadziru uvjeti okoliša. Posjedujemo i najmoderniju mjernu opremu potrebnu za dobivanje što točnijih rezultata uz što manje mjerne nesigurnosti. Kao što je spomenuto ranije, domena umjeravanja laboratorija jest umjeravanje mjerila temperature, diferencijalnog tlaka i relativne vlažnosti, te smo trenutno u mogućnost umjeravati mjerila temperature u rasponu od -35 °C do +165 °C, mjerila diferencijalnog tlaka od 0 Pa do 5 000 Pa, te mjerila relativne vlažnosti od 5 do 95 % RH. Oprema je odabrana sa svrhom osiguravanja najbolje usluge umjeravanja kako u prostorijama laboratorija tako i na lokaciji tražitelja usluge umjeravanja.
Slika 1. Kalibratori mjerila diferencijalnog tlaka
Slika 1. Kalibratori mjerila diferencijalnog tlaka


Slika 2. Klimatizacijska komora za umjeravanje mjerila relativne vlage i temperature


Slika 3. Oprema za umjeravanje mjerila temperature


Referentni termometar - CTP5000-T25B
Slika 4. Referentni termometar - CTP5000-T25B 


Slika 5. Suhi kalibrator i referentni termometri