Razvoj sustava prediktivnog upravljanja i autonomnog trgovanja energijom u zgradi

5.5.2021
NAZIV PROJEKTA 
Razvoj sustava prediktivnog upravljanja i autonomnog trgovanja energijom u zgradi 
Referentna oznaka: KK.01.2.1.01.0069

NOSTITELJ PROJEKTA 
Klimaoprema d.d. 

PARTNERI PROJEKTA  
Sveučilište u zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Inovacijski centar Nikola Tesla 

TRAJANJE PROJEKTA 
54 mjeseci (16. ožujka 2018. – 16. rujna 2022.) 
 
FINANCIRANJE 
Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., 
Ukupna vrijednost projekta: 17.213.417,06 HRK 
Ukupni  prihvatljivi troškovi: 15.891.558, 49 HRK 
Iznos bespovratnih sredstava: 11.533.426,59 HRK
Status projekta: Projekt je u fazi industrijskog istraživanja 
PROJEKTNI PARTNERI 
          

OPIS PROJEKTA 
Projektom se stapa dugogodišnje iskustvo tvrtke Klimaoprema u razvoju, proizvodnji i komercijalizaciji elemenata sustava grijanja, hlađenja i ventilacije s istraživačkim rezultatima FER-a na području modelskog prediktivnog upravljanja koji su postignuti kroz nekoliko završenih i tekućih projekata.  
Cilj je Projekta razviti skup proizvoda i usluga temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kojima se omogućuje prediktivno upravljanje energijom u zgradama različitih konfiguracija spojenih na energetske mreže u dinamičnim uvjetima tržišta energije. Projekt je usredotočen na upravljanje elementima za održavanje komfora u prostorijama zgrade te na pripremu medija koji se u svrhu održavanja komfora distribuira po prostorijama. Pritom se uzima u obzir promjenjive uvjete razmjene energije s distribucijskim mrežama, vremensku prognozu i različita lokalna predviđanja na temelju povijesnih podataka u zgradi.