QMS


 

Quality & HES

U Klimaopremi d.d. odlučili smo svoje poslovne i strateške ciljeve uskladiti s fokusom na kupca i zadovoljstvom. Vrhunska kvaliteta naših proizvoda i usluga, posvećenost zaštiti okoliša te zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu uz preventivan i proaktivan pristup zaštiti i očuvanju okoliša temelj su našeg poslovanja i čine nas pouzdanim partnerom.

Klimaoprema d.d. u skladu je sa sljedećim standardima:  

HRN EN ISO 9001: 2015 - Sustavi upravljanja kvalitetom
HRN EN ISO 14001: 2015 - Sustavi upravljanja okolišem
HRN EN ISO 45001: 2018 - Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu
HRN EN ISO 13485: 2016 - Medicinski uređaji - Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi za regulatorne svrhe
HRN EN ISO 50001: 2018. - Sustavi upravljanja energijom


U Klimaopremi d.d. aktivno smo i dosljedno posvećeni:

 • Kontinuirana usklađenost i unapređenje svih primjenjivih načela i zahtjeva normi HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO 14001, HRN EN ISO 45001 i HRN EN ISO 13485 te svih načela razborite proizvodne prakse
 • Kontinuirana poboljšanja učinkovitosti sustava upravljanja zadacima, uključujući odgovornosti i ovlasti zaposlenika u svim segmentima i primjenu metodologije određivanja prioriteta
 • Kontinuirani napori za podizanje svijesti zaposlenika o važnosti kvalitete, sigurnosti zdravlja na radu i zaštite okoliša
 • Suradnja s kupcima u cilju nadmašivanja očekivanja kupaca i povećanja njihovog zadovoljstva
 • Partnerstvo s dobavljačima i obostrano korisno rješavanje problema, posebice u kontekstu zaštite okoliša
 • Činjenični pristup odlučivanju i procjeni rizika
 • Ići u korak sa svjetskim trendovima i uvođenjem novih tehnoloških rješenja
 • Osiguravanje odgovarajućih radnih uvjeta zaštite na radu za sve zaposlenike uz potpuno poštivanje zakonskih i regulatornih zahtjeva, kao i aktivno nastojanje da se razvije motivirani, lojalni i visoko predani pobjednički tim
 • Identificiranje štetnosti po zdravlje i sigurnost na radu uz procjenu rizika i poduzimanje zaštitnih mjera za njihovo otklanjanje (zdravstvena i sigurnosna obuka, zaštitna oprema, tehnički postupci)
 • Provođenje redovite procjene utjecaja na okoliš i uvođenje potrebnih alternativnih rješenja i mjera zaštite
 • Ulaganje napora u podizanje ekološke svijesti zaposlenika
 • Sprječavanje onečišćenja uz potpuno odvajanje i upravljanje svim otpadom u skladu s nacionalnim zakonskim zahtjevima

Informirali smo sve relevantne dionike o našoj Politici kvalitete, HES-a i Energetske politike, uključujući dobavljače roba i usluga kako bismo osigurali odgovarajuće standarde brige usklađene s odgovornostima koje proizlaze iz zajedničkih poslovnih aktivnosti. Klimaoprema d.d. Uprava je uložila znanje - kako i kompetencije kako bi sve zaposlenike osnažila vodstvom umjesto nadzorom.