PZ

Prigušenje zvuka
  • Prigušivači zvuka tip PZ namijenjeni su za smanjenje buke u klimatiziranim i ventiliranim prostorijama

  • Aerodinamički oblikovana kulisa smanjuje otpor do 30% (energetska ušteda)

  • Prigušne kulise su izrađene iz negorivog, apsorpcijskog materijala - kamene vune.

  • Kulise se izrađuju u 3 dimenzije: d=100 mm, d=200 mm i d=300 mm, dok presjek prigušivača može biti izrađen u pet osnovnih tipova: d/s=100/50; 100/100; 200/100; 200/200 i 300/100

  • Kućište prigušivača izrađeno je iz pocinčanog čeličnog lima

  • Prigušivači teži od cca 300 kg izrađuju se iz dva ili više dijelova tako da ni jedan dio nije teži od 300 kg
Dimenzije
Oznaka za narudžbu
Preuzimanja
Naziv Tip Veličina
Hygiene certificate (PZ)_DE PDF 154,7 KB
Hygiene certificate (PZ)_EN PDF 168,5 KB
PZ DOC_EN PDF 265,3 KB
PZ IOS_HR PDF 317,7 KB
PZ IOS_SI PDF 269,8 KB
PZ-EX DOC_EN PDF 217,4 KB
PZ-EX IOS_HR PDF 241,4 KB
PZ-EX IOS_SI PDF 240,5 KB
Naziv Tip Veličina
PZ Revit 2019 family v2.0 RAR 657,2 KB
Naziv Tip Veličina
PZ Katalog izdelka_SI PDF 2,8 MB
PZ Katalog proizvoda_HR PDF 1,1 MB
PZ Product catalog_EN PDF 1,3 MB