RKW

Priprema zraka
  • Kućište izrađeno od čeličnog lima plastificiranog u RAL boju odabranu iz RAL karte

  • Izrađuje se u standardnim duljinama od 600mm do 2800mm, tri tipske širine od 140, 200 i 270 mm te tri tipske visine od 250, 350 i 450 mm

  • Izmjenjivač topline se sastoji od bakrenih cijevi orebrenih aluminijskim lamelama. Priključci 1/2” unutarnji navoj

  • Izmjenjivač je konstruiran za vodu kao radni medij te predviđen za rad pri radnom tlaku do 10 bar. Ispitan je na 105°C i tlaku od 25 bar

  • Toplinski kapaciteti su u skladu sa normom HRN EH 442
Dimenzije
/
/
Oznaka za narudžbu
Preuzimanja
Naziv Tip Veličina
RKW Revit 2019 family v1.0 RAR 522,1 KB