Osnovni podaci​Ime tvrtke:
 Klimaoprema d.d.
Sjedište: Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvatska
MBS: Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080023642
OIB: 34383404032
PDV broj: HR34383404032
Porezni broj: 3144135

Temeljni kapital: 25.563.600,00 kn, podijeljen na 1052 dionice, uplaćen u cijelosti
Predsjednik Uprave: Sergio Galošić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Rukavina

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria, Petrinjska 59, 10000 Zagreb
Poslovni račun: 2484008-1102135752
IBAN: HR4524840081102135752
SWIFT: RZBHHR2X