Osnovni podaci​Ime tvrtke:
 Klimaoprema d.o.o.
Sjedište: Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvatska
MBS: Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, 080023642
OIB: 34383404032
PDV broj: HR34383404032
Porezni broj: 3144135
Temeljni kapital: 4.660.360,00 € uplaćen u cijelosti
Predsjednik Uprave: Sergio Galošić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Član Uprave: Nikola Mustapić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Rukavina
 

HVAC račun

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, 10000 Zagreb
Poslovni Račun: 2484008-1102135752
IBAN: HR4524840081102135752
SWIFT: RZBHHR2X

Poslovna banka: OTP Banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split
Poslovni Račun: 2407000-1100201613
IBAN: HR6424070001100201613
SWIFT: OTPVHR2X
 

CLEANROOM račun

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Poslovni Račun: 2360000-1102851202
IBAN: HR4223600001102851202
SWIFT: ZABAHR2X

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, 10000 Zagreb
Poslovni Račun: 2484008-1500169078
IBAN: HR9724840081500169078
SWIFT: RZBHHR2X