Novi proizvod – kanalni senzor dima

1.6.2021
Opći cilj mjera zaštite od požara u ventilacijskim sustavima jest spriječiti širenje vatre i dima i osigurati dovoljno vremena za sigurnu evakuaciju objekta. Ugradnja protupožarnih zaklopki samo je dio mjera koje se odnose na ukupne tehničke instalacije za zaštitu od požara u sustavu ventilacije. U mnogim slučajevima potrebne su dodatne mjere za sprečavanje širenja vatre i dima između protupožarnih zona. Ventilacijski sustav smatra se ozbiljnim problemom za sigurnost zato što po samoj prirodi sustava ventilacijski kanali više ili manje otvoreno povezuju prostorije u različitim protupožarnim zonama i tako omogućuju prolaz dima. Prema statističkim podacima više od 90 % ljudskih žrtava požara nisu posljedica vatre, već trovanja dimom ili gušenjem. Stoga je jedan od osnovnih zahtjeva da se požar detektira u ranoj fazi, a to se najčešće postiže detekcijom dima.
 

Slika 2. Faze razvoja požara

Već nekoliko godina sve su prisutniji aktivni sustavi dimoodvodnje u projektima unutar Europske unije. Aktivni sustavi dimoodvodnje izvedeni su tako da mogu detektirati lokaciju požara i osigurati primjerenu reakciju sustava za dimoodvodnju i ventilacijskog sustava kroz unaprijed definirane scenarije. Zadaci aktivnog sustava dimoodvodnje su sljedeći:
  • rana detekcija dima
  • lokalizacija požara
  • aktivacija protupožarnih mjera
  • odvodnja dima
  • osiguravanje svježeg zraka na evakuacijskim rutama
  • „pretlak” susjednih prostorija u svrhu prevencije širenja požara
  • upozoravanje i uzbunjivanje nadležnih službi
Sustavi dimoodvodnje sastoje se od dimoodvodnih kanala (koji moraju biti vatrootporni, prema normi EN 13501-4), ventilatora za dimoodvodnju i dimoodvodnih zaklopki (npr. FSD ili FDSD), a neizostavne komponente ovog sustava svakako su također senzori dima. Senzori dima mogu biti kanalni ili prostorni. Prostorni senzori dima pružaju točniju lokaciju o početku požara, a kanalni su sustavi financijski isplativiji jer pokrivaju više prostorija. Novi proizvod u Klimopreminom proizvodnom asortimanu – SSA (Smoke sensor assembly) (slika 1.) – kanalni je senzor dima koji dopunjuje asortiman protupožarnih i dimoodvodnih zaklopki.
 

Slika 1. Kanalni senzor dima
 
SSA se najčešće isporučuje zajedno s protupožarnom zaklopkom kako bi signalizirao postojanje dima u toj potupožarnoj zoni. Prednost zajedničke montaže jest ožičenje i kabliranje pogona portupožarne zaklopke koji se spaja direktno na senzor dima do kojega dolazi zajedničko napajanje i komunikacija s ostalim sustavima (vatrodojava, dimoodvodnja, CNUS). Sam kanalni senzor dima sastoji se od kućišta, sonde za uzorkovanje i senzora dima. Geometrija sonde utječe na stvaranje razlike tlaka između prednje „zaustavne” komore putem koje zrak ulazi u senzor i stražnjih „statičkih” komora kroz koje se zrak vraća natrag u kanal. Napredna konstrukcija sonde (slika 2.) i senzora dima (slika 3.) pruža učinkovit način cirkulacije zraka kroz senzor i omogućuje mjerenje i detekciju čestica dima u malim dozama i pri malim brzinama zraka u kanalu.
U slučaju detekcije dima, senzor automatski zatvara protupožarnu zaklopku s kojom je povezan i šalje signal sustavu dimoodvodnje koji pokreće odimljavanje zone zahvaćene požarom.


Slika 3. Sonda za uzorkovanje


Slika 4. Senzor dima

Razvojem ovakvih sustava Klimaoprema dodatno unaprjeđuje funkcionalnosti svojih standardnih proizvoda iz asortimana protupožarne zaštite i čini ih konkurentnijima na tržištu koje se svakodnevno razvija.