KvalitetaPolitika kvalitete, okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti

Klimaoprema d.d. je poslovnu politiku i strateške ciljeve podredila zadovoljstvu kupaca. Klimaoprema d.d. je pouzdan partner temeljem neupitne kvalitete proizvoda i usluga te stalne brige o zaštiti zdravlja i sigurnosti zaposlenika te preventivnog i proaktivnog pristupa očuvanju i zaštiti okoliša.

Klimaoprema d.d. ispunjava zahtjeve normi:
HRN EN ISO 9001: 2015. – Sustavi upravljanja kvalitetom;
HRN EN ISO 14001: 2015. – Sustavi upravljanja okolišem;
HRN EN ISO 45001: 2018. – Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu;
HRN EN ISO 13485: 2016. – Medicinski uređaji – Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi za zakonsku namjenu;
HRN EN ISO 50001: 2018. – Sustavi upravljanja energijom

Aktivno i dosljedno Klimaoprema je opredjeljena za:
 • Trajno ispunjavanje i poboljšavanje svih primjenjivih načela i zahtjeva normi HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO 14001, HRN EN ISO 45001, HRN EN ISO 50001 i HRN EN ISO 13485 te uvažavanje svih načela dobre proizvođačke prakse 
 • Trajno poboljšavanje učinkovitosti Sustava upravljanja zadaćama, odgovornosti i ovlaštenja djelatnika tvrtke na svim razinama te primjenu metodologije određivanja prioriteta
 • Osiguravanje kontinuiranog podizanja razine svijesti djelatnika o važnosti kvalitete, učinkovitog upravljanja energijom, zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te zaštiti okoliša
 • Suradnju sa kupcima s ciljem ispunjavanja očekivanja i održavanja trajnog zadovoljstva kupaca
 • Razvijanje partnerskog odnosa sa dobavljačima i zajedničko rješavanje izazova, posebno u kontekstu zaštite okoliša
 • Provođenje akcija samo temeljem činjenica i podataka uz procjenu rizika i prilika
 • Praćenje svjetskih trendova i uvođenje novih tehnoloških rješenja
 • Osiguravanje prikladnih uvjeta rada svih djelatnika u pogledu zdravlja i sigurnosti, poštujući punu usklađenost s važećim zakonskim odredbama i propisima te poduzimanje niza mjera u cilju motivacije djelatnika i stvaranja skladnog i tvrtki privrženog pobjedničkog tima
 • Prepoznavanje izvora opasnosti za zdravlje i sigurnost djelatnika uz procjenu rizika pojave opasnosti te poduzimanje aktivnosti za njihovu eliminaciju uvođenjem zaštitnih mjera (osposobljavanje za siguran rad, zaštitna oprema, tehnički postupci i dr.)
 • Provođenje stalne analize okoliša te uvođenje nužnih alternativnih rješenja i zaštitnih mjera
 • Ulaganje napora u ekološku osviještenost djelatnika
 • Spriječavanje onečišćenja okoliša te sortiranje i zbrinjavanje cjelokupnog proizvedenog otpada u skladu sa važećim nacionalnim zakonskim odredbama
 • S politikom kvalitete, upravljanja energijom, okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti upoznate su sve zainteresirane strane, posebno dobavljači roba i usluga, radi brige u skladu sa odgovornostima u zajedničkim poslovnim aktivnostima. Uprava Klimaopreme d.d. ulaže znanja i sposobnosti da djelatnicima pruži vodstvo, umjesto nadgledanja.

Certifikati