Konfigurator cleanroom vrata

12.1.2022
Konfigurator vrata u Autodesk Inventor-u


Konfigurator vrata nastao je iz potrebe za standardizacijom vrata, te lakšim odabirom i definiranjem vrata odjelima prodaje i Projektnom uredu. Dosad vrata kao proizvod nisu bila dobro definirana, te je za potrebe promptnog odgovora na zahtjeve tržišta i povećanja obima posla bila potrebna promjena. Ta promjena podrazumijevala je da se prvo redefinira proizvod kao takav i uvedu nova pravila prilikom odabira tipova, opcija i dimenzija za taj proizvod. Uz sve navedeno, konfigurator je uvelike olakšao i sam proces generiranja dokumentacije za proizvodnju, a samim tim ga i ubrzao. To u konačnici rezultira bržom realizacijom upita i naloga za proizvodnju.
Konfigurator je koncipiran tako da se za input podataka, kao što su tip, opcije i dimenzije vrata, koriste postojeći dokumenti iz odjela koji definiraju vrata odjelu konstrukcija. Konkretno, radi se o odjelima razrade CR i pripreme CR. Oni unutar svog procesa generiraju Excel tablice kojima su definirana vrata. Konfigurator koristi tu tablicu kao svojevrsnu bazu podataka iz koje se automatski povlače podaci. Nakon toga se, uz par klikova mišem, proces u principu odvija automatski. Prema dobivenom inputu uz par klikova mišem, automatski se generira 3D model, nacrt i DXF, tj. output procesa. Treba napomenuti da se input podaci mogu i ručno unositi u konfigurator u slučaju da izostane Excel tablica.
Konfigurator je razvijen unutar Autodesk 3D softvera Inventor na platformi iLogic, što je „out of the box“ značajka funkcionalnog navedenog softvera. Za upravljanje CAD podacima/outputom konfiguratora koristi se PDM softver Autodesk Vault.
U daljnjem tekstu detaljno je objašnjen princip rada konfiguratora.


Princip rada konfiguratora jest sljedeći:


1. Priprema proizvodnje izrađuje tablicu iz koje se povlače podaci za konstrukciju vrata (tip vrata, dimenzije, opcije itd.).

2. U Inventoru otvara se prozor gdje se bira redak iz gore spomenute tablice. Ako nema tablice od odjela pripreme, mogu se birati pojedinačne opcije klikom na padajuće izbornike u konfiguratoru.3. Inventor nakon otprilike 1 minutu završi modeliranje pozicija koje su primjenjive na modelu i podacima koje je importirao iz Excel tablice.

4. Sljedeći je korak otvaranje nacrta gdje se automatski generiraju novi opisi na nacrtima.

5. Nakon otvaranja i zatvaranja nacrta Inventor šalje modele u Vault (PDM software).

6. Nakon pohrane modela i nacrta u Vaultu, izmjenom statusa tih datoteka iz „Work in Progress“ u „Realised“ automatski se generiraju svi DXF-ovi i PDF-ovi koji su dalje potrebni za proizvodnju. CNC programeri koriste DXF-ove kao podlogu za izradu CNC programa, a PDF-ovi se koriste u proizvodnji za savijanje, kontrolu i montažu konačnog proizvoda.