JGL Pharma Valley 2021

JGL Pharma Valley
Panelni sistem: 3.400m²
Lokacija: Svilno, Croatia
Godina: 2021.

Usluge koje smo izvršili:
  • Glavni izvedbeni projekt
  • Montaža čistih prostora 
  • Montaža HVAC instalacija 
  • BMS
  • Validacija 
  • Laminarni uređaji
  • Kabine za vaganje/uzrokovanje
  • PassBox kučišta
  • Namještaj za čiste prostore
DSC_6670.jpgDSC_6765.jpgDSC_6776.jpgDSC_6840 copy.jpgDSC_6856.jpgDSC_6930.jpgDSC_6884 retusirano.jpgDSC_6639.jpgDSC_6894.jpgDSC_6756.jpgDSC_6736.jpgDSC_6725.jpgDSC_6650.jpgDSC_6741.jpg