Pregled

Društvo Klimaoprema predstavlja sljedeće:

Društvo koje neprestano uči, razvija se i predviđa učinke promjena u skladu s kojima prilagođava svoju poslovnu strategiju.

Tehnološka organizacija usmjerena na razvoj koji se temelji na stručnim znanjima i koja aktivno surađuje s centrima izvrsnosti i primjenjuje najnovije tehnologije.

Financijski stabilno društvo koje donosi kvalitetne strateške odluke uz kontrolu rizika.

Društvo koje prepoznaje izazove, pruža rješenja i teži dugoročnim partnerstvima.

Inovativno društvo koje kontinuiranim unaprjeđenjem učinkovitosti i djelotvornosti poslovnih procesa postiže konkurentnost proizvoda i širi se na nova tržišta.

Privlačan i konkurentan poslodavac sposoban zadržati i prenijeti znanja, razvijati vještine pojedinca i osigurati zdravu radnu atmosferu.

Društvo koje promovira održivost okoliša i zdravlje ljudi.

Brže izvršavanje

 • izvršavanje projekata po principu „ključ u ruke” od najranije faze
 • integracija dizajna, proizvodnje, izgradnje i procesa CQV (puštanje u pogon, kvalifikacija i provjera valjanosti) s jednim partnerom.

Isplativi projekti

 • podizvođači objedinjeni „pod jednim krovom”
 • većina opreme razvija se i proizvodi u vlastitim pogonima
 • učinkovito izvršavanje projekta.

Međuljudski odnosi

 • Bliska suradnja s investitorovim
 • timom za vođenje projekta sprječava nedostatak projektne
  komunikacije tijekom izvršavanja projekta.

Novartis I Lonza I Ceva I Belupo I Pfizer I GSK I Braun I JGL Hamapharm I Sandoz I Lonstroff I Bionorica I Yasenka I Teva Bosch - Syntegon I Sanofi I Dechra I Takeda I Gedeon Richter.

Inženjering u čistim prostorima

 • farmacija
 • genska i stanična terapija
 • biotehnologija
 • zdravstvena njega
 • laboratoriji
 • mikroelektronika.

Kakvu korist imate?

 • iskusno i dobro usklađeno društvo
 • vlastita proizvodnja s odjelom robotike
 • vlastiti odjeli za istraživanje i razvoj
 • prilagođena rješenja
 • postizanje ambicioznih rokova
 • isplativost.

Planiranje

Predprojektna faza

Projekt „ključ u ruke” u ranoj fazi..

...koji rezultiraju vremenski učinkovitijim i isplativijim projektima.

Timski rad. Sve je moguće postići kad radimo zajedno.

Upravljanje projektima

Društvo Klimaoprema može se pohvaliti znatnim iskustvom u upravljanju malim projektima na licu mjesta i velikim investicijskim projektima. Naši stručnjaci za upravljanje projektima mogu vam pružiti podršku prilikom planiranja i upravljanja malim i velikim projektima. Postajemo integrirani dio i produžetak tima našeg klijenta, čime se omogućuje izvršavanje klijentovog projekta bez potrebe za angažiranjem značajnih unutarnjih resursa. Sigurno ćete imati koristi od našeg dugogodišnjeg iskustva u lokalnom planiranju i izvršavanju projekata, kao i od naših internih stručnih skupina i globalne mreže. Tijekom faze planiranja uvijek nastojimo pronaći savršenu ravnotežu između utrošenoga vremena, troškova i kvalitete.

Rješenje „sve na jednom mjestu”

Dizajn

Dizajnerski tim

Utvrđujemo i rješavamo probleme u složenim velikim, kao i manjim projektima. Naši inovativni dizajni povećavaju učinkovitost i poboljšavaju djelotvornost. Naše je poslovanje dokazano uspješno u raznim područjima, uključujući farmaceutsku industriju, medicinsku tehnologiju, naprednu proizvodnju i mikrotehnologiju. Naša dizajnerska rješenja plod su procesa suradnje koji potiče naše integrirane, multidisciplinarne timove na istraživanje alternativa, dijeljenje znanja i osmišljavanje novih načina rješavanja izazova današnjeg izgrađenog okoliša. Ovaj proces vodi do transformacijskih dizajnerskih rješenja kojima se stvara stvarna vrijednost.

BIM modeliranje

Preferirana metoda društva Klimaoprema za planiranje novoga objekta temelji se na pristupu Building Information Modelling (BIM). BIM (modeliranje informacija o građevini) je naša zajednička infrastruktura za rad, dijeljenje i inovacije u našim inženjerskim projektima. Naši 3D sustavi baza podataka podržavaju našu isporuku na jednostavan i spretan način. Implementiramo jedan zajednički skup alata koji nam omogućava dijeljenje posla sa svim našim uredima diljem svijeta. Svi bitni podaci o građevini digitalno se bilježe, prikupljaju i dijele sa svim našim uredima, kao i s našim partnerima. Geometrijski prikaz građevine prikazuje se s pomoću virtualnog federalnog modela, a informacije i podaci o prostoru čuvaju se u aktivnoj bazi podataka. BIM model može sadržavati informacije i podatke o dizajnu, izgradnji, logistici, radu, održavanju, proračunima, rasporedima i još mnogo toga. Informacije koje se stvore u jednoj fazi projekta mogu se prenijeti sljedećoj na daljnji razvoj ili za ponovnu uporabu. Uporabom naših standarda i iskustva u radu s našim klijentima postavljamo BIM zahtjeve po mjeri klijenta za svaki pojedinačni projekt, uz definiranje opsega i prednosti uporabe pristupa BIM. Ove se prednosti povećavaju kad se proces promatra kao cjelina i kad su zahtjevi za informacijama/podacima koordinirani. Uporabom pristupa BIM promjene u svim fazama vijeka trajanja građevine odmah su vidljive svim uključenim stranama, a učinci se odmah sinkroniziraju.

Vizualizacija

Alati za proširenu/virtualnu stvarnost već čine dio našeg svakodnevnog poslovanja. Osiguravaju besprijekorno 3-D planiranje u svim sektorima, minimiziraju napore ponovnog planiranja, omogućavaju recenzije virtualnog dizajna i – ako se kontinuirano rabe – uspostavljaju digitalnog blizanca objekta.

Projektna nabava

Društvo Klimaoprema nabavlja kapitalnu opremu, trgovinske ugovore i specijalizirane savjetnike za složene projekte u više sektora i regija.
Naš iskusni tim profesionalaca doprinosi projektima tako da postiže najbolju cijenu i vrijednost koje su dostupne na tržištu. Održavamo etičke standarde, ublažavamo rizike i uključujemo održivost u naše procese. Naši prioriteti obuhvaćaju osiguravanje usklađenosti sa specifikacijama i optimiziranje životnih ciklusa.
Imamo najmodernije metode i tehnike nabave koje čine naš proces nabave u cijelosti transparentnim. Također se pridržavamo strogih pravila ponašanja i osiguravamo da naš proces udovoljava potrebama klijenta.

Proizvodnja

Proizvodni procesi odvijaju se na dvije lokacije, u Samoboru i Novoj Gradiški, od kojih su obje u Hrvatskoj, EU. Naše proizvodne linije razvijene su suradnjom stručnjaka društva Klimaoprema i poznatih europskih proizvođača. Proizvodni procesi odvijaju se na brojnim visokoučinkovitim i robotiziranim proizvodnim linijama i CNC strojevima, čime se osigurava najkraće vrijeme proizvodnje i razine kvalitete u skladu s međunarodnim standardima. Naše proizvodne linije raspoređene su na način da se sirovina, uglavnom lim u rolama, brzo kreće kroz pojedinačne postupke, bez unutarnjeg transporta, što rezultira vrlo kratkim vremenom proizvodnje. Povrh toga, količina otpada svedena je na minimum. Ovakav koncept proizvodnoga procesa koji je raspoređen na površini od cca. 20.000 m², s novoizgrađenim velikim visokoregalnim skladištem, osigurava proizvodne kapacitete koji mogu zadovoljiti i najzahtjevnije zahtjeve klijenata. Cjelokupni proizvodni proces nadzire se s pomoću našeg MES softvera za osiguravanje visokoučinkovitog protoka informacija kako bi se smanjilo razdoblje prekida rada, smanjio otpad i povećala ukupna učinkovitost opreme (OEE).

Proizvodna linija panela za čiste prostorije

U proizvodnoj liniji za panele za čiste prostore rabe se limene ploče u boji koje zahtijevaju iznimno pažljivo rukovanje i vrhunsku kontrolu kvalitete proizvoda i procesa. Panel se dovršava svake dvije minute, a naš proizvodni kapacitet procjenjuje se na više od 100 m² panela za čiste prostore na sat. Paletiranje vrši robot kapaciteta 700 kg, a odabran je i dizajniran u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Naša robotizirana proizvodna linija panela za čiste prostore jedna je od najmodernijih linija takve vrste u svijetu.
Kao društvo koje je usmjereno na budućnost, neprestano smo u potrazi za novim prilikama i inovativnim rješenjima. Potičemo originalnost i kreativnost pojedinaca i timova kako bismo svojim klijentima ponudili rješenja Cleanroom (čisti prostori) i HVAC (klimatizacija, grijanje, hlađenje i ventilacija) koja osiguravaju zdrave i ugodne uvjete unutar građevina, kao i njihovu energetsku učinkovitost.
Proizvodno postrojenje društva Klimaoprema sigurno je i zdravo radno okruženje u kojem se potiče međusobno povjerenje, dobri odnosi i osobni razvoj pojedinaca.

Execution

Izvršavanje je strukturirana baza podataka za dobra iskustva iz inženjerske prakse koja je u cijelosti integrirana u naš sustav upravljanja kvalitetom (QMS: Quality Management System).
Temelji se na smjernicama društva Klimaoprema za model izvršavanja projekata i na vanjskim standardima, a uključuje sve elemente životnog ciklusa projekta od front-enda (konceptualni dizajn), inženjeringa (osnovni i detaljni dizajn) do izgradnje, puštanja u pogon i kvalifikacije, kao i primopredaje.
Model izvršavanja projekata društva Klimaoprema dosljedno nudi prikladna i isplativa rješenja za sve vrste projekata. Zahvaljujući povezanosti s internom knjižnicom sustav omogućuje pristup predlošcima i primjerima za uobičajene inženjerske usluge i usluge kvalitete (tj. crtežima, protokolima i specifikacijama).

Upravljanje izgradnjom

Pristup društva Klimaoprema upravljanju izgradnjom ima za cilj povećati produktivnost i kvalitetu izgradnje od pregleda izvodljivosti do završetka građevine. Slijedimo dvije metode od kojih se prva odnosi na organizacijsko strukturiranje procesa izgradnje u skladu s načelima lean menadžmenta (izbjegavanje otpada, povećavanje dodane vrijednosti). Druga se odnosi na digitalizaciju vrijednosnog lanca izgradnje, a temelji se na planiranju temeljenom na modelu (BIM) kako bi se podržala cjelovita suradnja svih sudionika u projektima izgradnje.
Upravljanje izgradnjom obuhvaća sveukupno planiranje, koordinaciju i kontrolu gradilišta od njegove mobilizacije do završetka i primopredaje objekta u skladu s dogovorenim specifikacijama, kao i lokalnim pravilima i propisima.
Planovi izvršavanja, resursi i materijali reguliraju se transparentnim procesima i isporučuju se na zahtjev. Materijali se dopremaju na gradilište samo ako ih je moguće ugraditi. Ovime ne samo da se smanjuju troškovi inventara, transporta i skladištenja, već se također održava kvaliteta građevinskog materijala.
Ključna komponenta filozofije društva Klimoprema glede upravljanja izgradnjom jest naša vizija sigurnosti: „U društvu Klimaoprema vjerujemo da je svaku nezgodu moguće izbjeći; nastojimo ukloniti nesigurne postupke s naših gradilišta i, u tom procesu, raditi prema cilju koji se sastoji od NULA nesreća”.

HSE (Zdravlje, sigurnost i okoliš)

Svake godine milijuni sati provode se u radu u našim međunarodnim operacijama. Naš prioritet broj jedan jest osiguranje svačije sigurnosti svakoga dana.
Naš pristup temeljen na potpunom životnom ciklusu osigurava sigurnost kao sastavni dio naših dizajnerskih procesa. Rezultat toga je sigurniji projekt i sigurniji objekt koji možete rabiti nakon primopredaje. Sigurnost je naš prioritet tijekom svih faza vašega projekta.

CQV (puštanje u pogon, kvalifikacija
i provjera valjanosti)

Kao vodeći proizvođač čistih prostora, opreme za ventilaciju i klimatizaciju Cleanroom Solutions društva Klimaoprema nudi cjelovite usluge po principu „ključ u ruke, uključujući dizajn, proizvodnju i izgradnju čistih prostora, kao i servisiranje, redovito preventivno održavanje i provjeru valjanosti.
Redovito servisiranje, održavanje i provjera valjanosti opreme ili objekata osiguravaju sigurnost tijekom uporabe i dulji vijek trajanja. Naš moderan pristup vođenju sustava zahtijeva kontinuirano održavanje i sljedivost dokumentacije tijekom trajanja uporabe. Zahvaljujući novome pristupu dokumentacija se kontinuirano nadograđuje kako bi izgradnja mogla započeti odmah nakon dizajniranja, nakon čega slijedi puštanje u pogon, kvalifikacija sustava i provjera valjanosti kako bi se potvrdilo da su postignuti traženi parametri. Sustavnost je neophodna za ovaj proces, kao i poznavanje dostignuća, normi i metoda mjerenja koje se rabe u farmaceutskoj ili zdravstvenoj industriji.

Saznaj više...

Priprema dokumentacije za kvalifikacije i provjere valjanosti

Sastavljanje dokumentacije koja je potrebna za kvalifikaciju tijekom izgradnje i rekonstrukcije projekta, tijekom početne provjere valjanosti uređaja ili čistih prostora ili tijekom redovne ponovne provjere valjanosti uređaja ili čistih prostora.

Usluge koje nudimo:

 • puštanje u pogon HVAC sustava
 • balansiranje HVAC sustava
 • kvalifikacija čistih prostora i uređaja
 • ispitivanje integriteta HEPA filtara
 • brojenje čestica
 • test iskorištenja u čistim prostorima
 • dimni testovi
 • mapiranje/praćenje temperature.

Dokumentacija koju nudimo:

 • URS – Specifikacija korisničkih zahtjeva
 • GMP RA – Procjena rizika
 • RDS – Specifikacija prostora
 • FS –  Funkcionalna specifikacija
 • TS – Tehnička specifikacija
 • DQ – Projektna specifikacija
 • MC – Postupak mehaničkog dovršavanja
 • COMMISSIONING – FAT / SAT Tvornička ispitivanja prihvatljivosti / Ispitivanje prihvatljivosti lokacije
 • IQ – Kvalifikacija instalacije
 • OQ – Kvalifikacija operacije
 • PQ – Kvalifikacija izvedbe
 • TEMPERATURE MAPPING –  (MAPIRANJE TEMPERATURE – Hladne ili tople sobe)
 • komore, skladište
 • potvrde o kalibraciji senzora.

QMS (Quality management system / Sustav upravljanja kvalitetom)

Sustav upravljanja kvalitetom društva Klimaoprema procesno je usmjeren i integrirani sustav upravljanja koji odražava zahtjeve navedene u normi ISO 9001 Sustava upravljanja kvalitetom.
Kroz implementaciju i usklađenost sa zahtjevima Sustava upravljanja kvalitetom društvo Klimaoprema brine da usluge budu u skladu s očekivanjima klijenta, regulatornim zahtjevima i vlastitim zahtjevima društva u svakome trenutku.
Sustav upravljanja kvalitetom društva Klimaoprema certificiran je u skladu s gore navedenim normama od strane međunarodno priznatog i akreditiranog certifikacijskog tijela.