Cleanroom filtracija

Proizvodi za dobavu čistog i sterilnog zraka u čiste prostore klasificirani prema normi ISO 14644-1 (klase čistoće 1-8), U.S.F.S. 209 E i EU GMP standard klase čistoće (A, B, C, D).