EU projekti

24.4.2024

          


--------------------------------------------------------------------

Naziv Projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane na proizvodnom pogonu Gradna, Samobor


Kratki opis Projekta: Provedbom projekta planira se izgradnja fotonaponske elektrane za vlastite potrebe na krovu proizvodnog pogona na lokaciji Gradna - Samobor. Očekivana ušteda električne energije koja se planira ostvariti korištenjem fotonaponske elektrane je 221 542 KWh/god te smanjenje emisije CO2 u iznosu od 46,49 T/god.
Provedbom projekta instalirati će se dodatna snaga za proizvodnju električne energije iz OIE u iznosu od 287,04 kWp što će omogućiti da se iz fotonaponske elektrane ostvari godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u iznosu od 293,18 MWh/god. Smanjenje emisija CO2 [tCO2/god] iznosi 29,64%.
Očekivana kumulativna ušteda isporučene energije do kraja životnog vijeka ulaganja iznosi 3.286,21.MWh, dok je očekivana kumulativna ušteda emisija stakleničkih plinova do kraja životnog vijeka ulaganja 520,85 tCO2.                            

Ukupna vrijednost projekta: 259.638 €
Iznos EU potpore: 154.522,80 €
Razdoblje provedbe projekta: 19.06.2023. - 19.06.2025.
Kontakt osoba za više informacija: Jelena Festini, e-mail: jelena.festini@klimaoprema.com

Projekt Izgradnja fotonaponske elektrane na proizvodnom pogonu Gradna, Samobor MF-2023-1-1-184 je sufinanciran sredstvima Modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
  

--------------------------------------------------------------------

Naziv Projekta: Podrška razvoju Centara kompetencija


Kratki opis Projekta: Centar kompetencije za naprednu mobilnost se bavi jednom od najznačajnijih mogućnosti tematskog prioritetnog područja Promet i mobilnost, a to je razvoj i istraživanje tema vezanih uz učinkovit promet koji štiti okoliš kroz izgradnju čišćih i tiših vozila i plovila kako bi se minimizirao utjecaj prometa na klimu i okoliš te razvoj u projektiranju, proizvodnji i korištenju plovnih sredstava.
Vodeći partner: DIV GRUPA d.o.o.
Projektni partneri: KLIMAOPREMA d.d., KONČAR - Električni uređaji d.d., Adria Winch d.o.o., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta(operacije): Cilj projekta je poboljšati proizvode i usluge u brodograđevnoj industriji. Strateški cilj Centra kompetencije za naprednu mobilnost je razvoj tehnologija koje će omogućiti razvoj sofisticiranih brodova s većom dodanom vrijednosti u kojima dominira visoki nivo složenosti opreme, a postupci opremanja postaju ključan podproces procesa gradnje broda. Projektom će se uspostaviti platformu za provedbu istraživanja u S3 području prometa i mobilnosti te će se provesti razvojno-istraživački kolaborativni projekti kroz učinkovitu suradnju partnera u projektu s ciljem istraživanja i razvoja novih tehnologija i proizvoda primjenjivih u području prometa i mobilnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 27.205.859,70 EUR (204.982.549,91 HRK)
Iznos koji sufinancira EU: 13.759.175,08 EUR (103.668.504,65 HRK)
Razdoblje provedbe projekta: projekt traje 10. rujna 2020. do 10. rujna 2023.
Kontakt osobe za više informacija: Siniša Murtezanović, voditelj projekta ispred projektnog partnera Klimaoprema d.d., e-mail: sinisa.murtezanovic@klimaoprema.com
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Klimaoprema d.d.
Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima na:
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

 
--------------------------------------------------------------------
 

Naziv Projekta: Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška


Kratki opis Projekta, ciljevi i očekivani rezultati: Projekt je osmišljen u svrhu unapređenja gospodarskog razvoja i poslovne konkurentnosti na području istočne Hrvatske. Svrha projekta je unapređenje konkurentnosti poslovnog sektora, ali i cijele regije, uspostavom RDI infastrukture (istraživanje - razvoj - inovacije) te povećanim ulaganjem u razvoj novih proizvoda i usluga temeljenim na RDI aktivnostima, s posebnim naglaskom na primjereno i učinkovito upravljanje okolišem i resursima.
 
Realizacijom Projekta CEKOM NI NG uspostaviti će se se kvalitetna RDI infrastruktura, doprinijeti izgradnji regionalnog inovacijskog sustava, dati potpora ulaganju privatnog sektora u RDI aktivnosti, omogućiti razvoj ljudskih potencijala u području naprednog inženjerstva, osnažiti nastup i konkurentnost na međunarodnom tržištu, poticati jednakomjerni razvoj u Hrvatskoj te pozicionirati grad Novu Gradišku kao grad razvoja, znanja i inovacija.
 
Provedbom 7 kolaborativnih RDI projekata planiran je razvoj i komercijalizacija 7 inovativnih proizvoda novih za tvrtke i tržište, zapošljavanje 10 novih istraživača, zaštita intelektualnog vlasništva (2 patenata, 5 industrijskog dizajna, 2 žiga, 5 procesa), povećanje ulaganja privatnog sektora u RDI aktivnosti za 150%, što će doprinijeti rastu prihoda tvrtki partnera za 229%, izvoza za 232%, profitabilnosti za 462%, rastu zapošljavanja (109 zaposlenika) te osnivanju 25 novih tehnološki orijentiranih tvrtki.
 
Planiran ukupni implementacijskih period CEKOM NI NG je 54 mjeseca u dvije faze; Investicijska faza trajanja 18 mjeseci te Operativna faza 36 mjeseci.
 
Projekt uključuje 7 partnera: Industrijski park Nova Gradiška (IPNG), Migautomatika, Klimaoprema, Inin, Hladni Val, Altpro, Strojarski fakultet Slavonski Brod (SFSB) i suradnike EMPWR i Clarum .
 
Ukupna vrijednost projekta: 119.203.236,94 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 96.742.663,35 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 78.150.531,29 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 1. srpnja 2020. godine do 01. siječnja 2025.
Kontakt osobe za više informacija: Tomislav Jaklenec, voditelj projekta ispred projektnog partnera Klimaoprema d.d., e-mail: tomislav.jaklenec@klimaoprema.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Klimaoprema d.d.
Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima na:
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

 
--------------------------------------------------------------------
 

Naziv Projekta: Regionalni centar kompetentnosti Ruđer Bošković


Kratki opis Projekta, ciljevi i očekivani rezultati: Projektne aktivnosti uključuju uspostavu samog Regionalnog centra koja uključuje definiranje strategije, analizu tržišta rada, jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih radnika/ica, uspostava suradnje s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje i sličnim centrima, uspostava suradnje s visokim učilištima i znanstvenim institucijama na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. U projektu je uključena izrada standarda zanimanja i kvalifikacija, te projekt uključuje  izradu novog strukovnog kurikuluma Tehničar za mehatroniku na razini 4.2 i i novih strukovnih kurikuluma na razini 5 HKO (Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na područjima inustrijske automatizacije, automatizacije u zgradarstvu i energetike), izradu novih i revidiranje starih planova i programa za osposobljavanje i usavršavanje odraslih, prilagodba svih planova i programa za osobe s poteškoćama i invaliditetom te usavršavanje nastavnika i mentora u tvrtkama kao i uspostava praktične nastave u tvrtkama. U projektu će se nabaviti specijalizirana oprema.
 
Nove tehnologije i oprema u Centru će: unaprijediti procese i načine učenja, razviti postojeća i stvarati nova ciljana znanja i vještine, odgovoriti na izazove tržišta rada, te prenijeti nove ideje u industriju. Time će se postići bolja i stvarna, neraskidiva povezanost sa industrijskim okruženjem u regiji i šire.
 
U projekt “RCK Ruđera Boškovića” uključeno je 10 partnerskih organizacija (Elektrotehnička škola, I. Tehnička škola, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Visoko učilište Algebra, Klimaoprema d.d., Kraš d.d., Franck d.d., Purić d.o.o., Grad Zagreb i Projekt jednako razvoj d.o.o.).
 
Ukupna vrijednost projekta: 49.508.697,83 HRK (100% sufinancira EU)
Razdoblje provedbe projekta: od 29. 3. 2020. do 29. 12. 2023.
Kontakt osobe za više informacija: Siniša Murtezanović, voditelj projekta ispred projektnog partnera Klimaoprema d.d., e-mail: sinisa.murtezanovic@klimaoprema.com
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Klimaoprema d.d.
Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima na:
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija
 
--------------------------------------------------------------------
 

Naziv projekta: Izgradnja sunčane elektrane SE Klimaoprema za  potrebe proizvodnog pogona te zamjena postojećih strojeva novim učinkovitijim

                                                                                                                               
Mehanizam za oporavak i otpornost (2021-2026)
Dana 29.10.2020. tvrtka Klimaoprema d.d. je započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane SE Klimaoprema za vlastite potrebe i zamjenom postojećih strojeva novim učinkovitijim. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane SE Klimaoprema za vlastitu potrošnju snage 557,7 kW, koja se sastoji od 1690 modula snage 330 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za potrebe proizvodnog pogona dobivati iz OIE. Također, projekom je predviđena zamjena 2 stara stroja novim učinkovitijim. 
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 914.134 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 670.486 kWh, dok će ušteda energije od zamjene strojeva iznositi 40.538 kWh. Ušteda u energiji iznositi će 77,78%, te će smanjenje CO2 iznositi 207,65 t. Udio obnovljive energije u definiranoj projektno-energetskoj cjelini tvrtke Klimaoprema će iznositi 73,35 %.
 
Ukupna vrijednost projekta: 1.073.240,56 EUR
Iznos koji sufinancira EU: 570.515,42 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 29.10.2020.- 21.06.2023.
Kontakt osoba za više informacija: Nino Kaćanski, nino.kacanski@klimaoprema.hr, +385 99 312 9248
 
Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.fondovieu.gov.hr i www.klimaoprema.hr
 
„Financira Europska unija - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

 
--------------------------------------------------------------------
 

Naziv Projekta: Razvoj sustava prediktivnog upravljanja i autonomnog trgovanja energijom u zgradi 


Kratki opis Projekta, ciljevi i očekivani rezultati: Projektom se stapa dugogodišnje iskustvo tvrtke Klimaoprema u razvoju, proizvodnji i komercijalizaciji elemenata sustava grijanja, hlađenja i ventilacije s istraživačkim rezultatima FER-a na području modelskog prediktivnog upravljanja koji su postignuti kroz nekoliko završenih i tekućih projekata.  
Cilj je Projekta razviti skup proizvoda i usluga temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kojima se omogućuje prediktivno upravljanje energijom u zgradama različitih konfiguracija spojenih na energetske mreže u dinamičnim uvjetima tržišta energije. Projekt je usredotočen na upravljanje elementima za održavanje komfora u prostorijama zgrade te na pripremu medija koji se u svrhu održavanja komfora distribuira po prostorijama. Pritom se uzima u obzir promjenjive uvjete razmjene energije s distribucijskim mrežama, vremensku prognozu i različita lokalna predviđanja na temelju povijesnih podataka u zgradi.

NOSTITELJ PROJEKTA 
Klimaoprema d.d. 

PARTNERI PROJEKTA  
Sveučilište u zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Inovacijski centar Nikola Tesla 

TRAJANJE PROJEKTA FINANCIRANJE 
Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., 

Ukupna vrijednost projekta: 17.213.417,06 HRK 
Ukupni  prihvatljivi troškovi: 15.891.558, 49 HRK 
Iznos bespovratnih sredstava: 11.533.426,59 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 54 mjeseci (16. ožujka 2018. - 16. rujna 2022.) 
Status projekta: Projekt je u fazi industrijskog istraživanja 
Referentna oznaka: KK.01.2.1.01.0069

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Klimaoprema d.d.
Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima na:
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija
PROJEKTNI PARTNERI 
          
 
--------------------------------------------------------------------