Apipharma

Izvedbeni prostor: 1 500m²
Lokacija: Našice, Hrvatska
Godina: 2010.
  • Glavni i izvedbeni projekt
  • Montaža čistih prostora
  • Montaža HVAC instalacija
  • BMS
  • Validacija
  • Laminarni uređaji
  • Kabine za vaganje/uzorkovanje
  • Namještaj za čiste prostore
1.jpg8.jpga.jpg4.jpg