Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Ova Obavijest o zaštiti osobnih podataka (dalje: „Obavijest“), donesena 01.01.2021., opisuje kako Klimaoprema d.d. prikuplja, koristi i otkriva osobne podatke tijekom svog poslovanja. Ova Obavijest ne odnosi se na obradu osobnih podataka naših zaposlenika, koji su posebno obaviješteni o obradi njihovih osobnih podataka. 

Ova obavijest daje odgovor na sljedeća pitanja:
 1. Što su to osobni podaci?
 2. Tko smo mi?
 3. Koje osobne podatke prikupljamo i kako koristimo te osobne podatke?
 4. S kim dijelimo Vaše osobne podatke?
 5. Prijenos osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora?
 6. Koja su Vaša prava u vezi s osobnim podacima?
 7. Koliko dugo pohranjujemo Vaše osobne podatke?
 8. Daljnja obrada u nove svrhe?
 9. Koje vrste sigurnosnih mjera koristimo kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke?
 10. Hoće li se ova Obavijest o zaštiti podataka mijenjati?
 11. Kako nas kontaktirati?

Detaljnije pročitajte u nastavku, također, za sve pružene i objašnjene informacije je dostupan i  kratak sažetak s desne strane pod oznakom koja upućuje na koncizno i pojednostavljeno pojašnjenje.

Ova Obavijest o zaštiti podataka posljednji je put ažurirana 08.01.2020
 

1. Što su to osobni podaci?

Pojam „osobni podaci“ odnosi se na sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).  Stoga, radi se o svakoj informaciji kojom se izravno može utvrditi identitet pojedinca ili pomoću koje se može utvrditi identitet pojedinca kao što su ime, osobni identifikacijski broj, poštanska adresa i adresa e-pošte. Utvrđivanje identiteta može biti izravno samom informacijom ili u poveznici s bilo kojom drugom informacijom koju posjedujemo ili za koju je izgledno da će doći u naš posjed.
Svaki podatak koji izravno ili neizravno identificira pojedinca.

2. Tko smo mi?

Klimaoprema d.d. (dalje „Društvo“) je voditelj osobnih podataka. To znači da Društvo određuje kako će Vaši osobni podaci biti obrađeni tj. sredstva obrade i svrhu obrade Vaših osobnih podataka
Društvo je voditelj obrade
 

3. Koje osobne podatke prikupljamo i kako koristimo te osobne podatke?

Osobni podaci koje Društvo prikuplja su sljedeći:
 • Osobni podaci prikupljeni tijekom prodaje naših proizvoda i pružanja naših usluga
 • Osobni podaci prikupljeni tijekom našeg poslovanja
 • Osobni podaci prikupljeni putem poslovnih kontakata
 • Osobni podaci prikupljeni u postupku zapošljavanja
 • Osobni podaci prikupljeni putem videonadzora   
 • Osobni podaci prikupljeni putem našeg mrežnog mjesta / uporabe IP adresa
 • Osobni podaci prikupljeni putem kolačića
Obrađujemo Vaše osobne podatke samo u mjeri utvrđenoj potrebama usluga koje Vam pružamo ili drugim svrhama obrade, odnosno:
 • U svrhu zaštite osoba i imovine putem videonadzora vanjske površine objekta, te prostorija i dijelova prostorija Društva smještenuh na adresama Gradna 78A, Samobor, Ulica kralja Petra Krešimira IV. BB, Samobor,  Ulica dr.Franje Tuđmana 14b, Sveta Nedelja kao i Industrijski park 19, Nova Gradiška, te obrađujemo video zapise navedenih prostora koji snimaju Vaše lice. Ova obrada temelji se na našim legitimnim interesima te će se osobni podaci obrađivati na razdoblje određeno primjenjivim zakonskim propisima, a najduže do šest mjeseci. Pravo pristupa navedenim zapisima ima samo odgovorna osoba Društva i osoba ovlaštena od Društva. Također, kako bi spriječilo neovlašteni pristup takvim zapisima, Društvo je uspostavilo automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa videonadzora, sukladno primjenjivim propisima. U slučaju da ne pristajete na obradu svojih podataka putem videonadzora, možda Vam neće biti omogućen pristup našim prostorijama.
 • U svrhu izvršenja ugovora s našim kupcima, obrađujemo osobne podatke naših trenutnih kupaca [u slučaju korisnika fizičkih osoba], osoba ovlaštenih za zastupanje naših korisnika pravnih osoba, njihovih zaposlenika, te s  njima povezanih osoba. Takvi osobni podaci mogu uključivati ime, prezime, osobni identifikacijski broj, prebivalište, adresu elektroničke pošte te telefonski broj. Pravna osnova za takvu obradu je izvršenje ugovora, odnosno legitimni interes voditelja obrade. Osobni podaci obrađivat će se u razdoblju trajanja ugovornog odnosa te najviše pet godina od početka trajanja zastarnog roka za svaki pojedini slučaj. U slučaju da nam Vi kao kupac/ ne dostavite sve potrebne podatke, možda nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor s Vama ili izvršiti sve naše obveze koje proizlaze iz takvog ugovora
 • U svrhu usklađenosti s obvezama određenim primjenjivim propisima, osobito Zakonom o računovodstvu, Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Općim poreznim zakonom obrađujemo Vaše osobne podatke koji uključuju ime, prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, spol, prebivalište, adresu elektroničke pošte, telefonski broj, IBAN broj računa [*******]. Obrada se temelji na usklađenosti s pravnim obvezama kojima podliježemo. Osobni podaci obrađivat će se na razdoblje određeno pojedinim propisima.
 • U svrhu zapošljavanja prikupljamo osobne podatke potencijalnih zaposlenika i drugih kandidata (npr. studenata na praksi). Osobni podaci prikupljeni u tom smislu uključuju životopise i/ili druge podatke koji se obično nalaze u životopisu i/ili se obično odnose na postupak zapošljavanja, kao što su ime, prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, spol, prebivalište, adresu elektroničke pošte, telefonski broj, informacije o obrazovanju i dosadašnjem radnom iskustvu i fotografije. Navedene informacije mogu uključivati i posebne kategorije osobnih podataka (npr. zdravstveno stanje).  U slučaju da nam u svrhu zapošljavanja ne dostavite takve podatke, možda nećemo biti u mogućnosti stupiti s vama u radni odnos te izvršiti sve naše obveze koje proizlaze iz odnosa, odnosno ugovora o radu. Ako nekom kandidatu nije ponuđeno radno mjesto, odnosno pojedinačna uloga u određenoj prigodi, ali smatramo da bi takav kandidat mogao biti prikladan za drugačiju ulogu u budućnosti, uz privolu takvog kandidata, možemo zadržati njegove osobne podatke za buduća razmatranja. Podatke prikupljene temeljem privole dane u svrhu budućeg razmatranja za zapošljavanje brisati ćemo nakon isteka 6 mjeseci od dane privole ili nakon opoziva privole i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je dana i/ili prestanka obrade zbog odluke tijela državne vlasti nadležnog za nadzor osobnih podataka.
 • U svrhu oglašavanja naših proizvoda i usluga, možemo obrađivati osobne podatke naših kupaca, potencijalnih kupaca te njihovih zaposlenika, koji uključuju ime i prezime, adresu elektroničke pošte, telefonski broj, naziv radnog mjesta. Navedeni osobni podatci prikupljeni su tijekom naših poslovnih kontakata temeljem privole ili ih obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa. Međutim, u svakom trenutku možete odbiti primati takve vrste obavijesti o našim ponudama i uslugama (odnosno možete zatražiti isključenje iz baze podataka). Privola danu u svrhu oglašavanja naših usluga vrijedi do opoziva i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je dana i/ili prestanka obrade zbog odluke tijela državne vlasti nadležnog za nadzor osobnih podataka.
 • U svrhu odgovaranja na upite korisnika dospjele putem maila  možemo obrađivati Vaše osobne podatke koji uključuju adresu elektroničke pošte, te IP adresu, kao i podatke koje nam sami dostavite. Takva obrada temelji se na legitimnom interesu ili poduzimanju radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Vaši osobni podaci obrađivat će se za vrijeme potrebno za ispunjenje ove svrhe, ali ne duže od 6 mjeseci. U slučaju da Vi kao korisnik ne dostavite navedene osobne podatke kao što je adresa elektroničke pošte ili telefonski broj možda nećemo biti u mogućnosti odgovoriti na Vaš upit.
 • U svrhu omogućavanja korištenja naših mrežnih stranica www.klimaoprema.com možemo obrađivati Vaše osobne podatke koji uključuju mrežne identifikatore, tehničke kolačiće i povezane tehničke podatke. Pravna osnova za takvu obradu je naš legitimni interes. Osobni podaci obrađivat će se i pohranjivati na razdoblje koje je potrebno za osiguravanje funkcionalnosti mrežnog mjesta (odnosno samo nekoliko dana ili tjedana). Posjetitelji naše web stranice nisu dužni dati osobne podatke kako bi iskoristili većinu njenih funkcionalnosti. Osim podataka prikupljenih putem naše web stranice kako je gore opisano, koristimo tehnologiju za automatsko prikupljanje podataka o korištenju naše web stranice putem servisa Google Analytics isključivo za izradu statističkih izvještaja. Društvo putem IP adrese posjetitelja ne može jednoznačno identificirati posjetitelje. Kako bismo prikupili podatke opisane u prethodnom odlomku koristimo "kolačiće". Kolačić je mali dio informacija koji se šalje vašem pregledniku i pohranjuje se na tvrdi disk računala. Možete promijeniti postavke za brisanje ili blokiranje kolačića.
Osobne podatke prikupljamo na opisane načine

 

Osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 

 

 • Zaštite osoba i imovine putem videonadzora
 • Izvršenja ugovora
 • Usklađenosti s obvezama određenim primjenjivim propisima
 • Zapošljavanja
 • Oglašavanja proizvoda i usluga
 • Odgovaranja na upite korisnika
 • Omogućavanja korištenja mrežnih stranica

Osobne podatke obrađujemo na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • Legitimnih interesa
 • Izvršenja ugovora
 • Usklađenosti s pravnim propisima
 • Privole
 • Poduzimanja radnji na zahtjev ispitanika

4. S kim dijelimo Vaše osobne podatke?

Vaši osobni podaci mogu u određenim slučajevima biti podijeljeni sa pouzdanim trećim stranama koji nam pružaju administrativnu i tehničku podršku, odnosno izvršiteljima obrade podatka koji primjenjuju odgovarajuće tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere i mehanizme za osiguravanje zaštite osobnih podataka na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz GDPR-a i da se obradom osigurava zaštita prava ispitanika. Zaštitu Vaših osobnih podataka, odnosno primjenu osiguranja takve zaštite od trećih strana osiguravamo sukladno našim zakonskim obvezama na način da s našim izvršiteljima zaključujemo ugovor o obradi osobnih podataka, u kojem, između ostalog naše izvršitelje ugovorno obvezujemo da osobne podatke obrađuju samo prema našim zabilježenim uputama; zatim da izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog pisanog odobrenja s naše strane, kao voditelja obrade, te ukoliko izvršitelj obrade angažira drugog izvršitelja obrade za provođenje posebnih aktivnosti obrade, da osigura minimalnu razinu zaštite osobnih podataka kao što je uspostavljena ugovorom između nas i našeg izvršitelja. Također možemo dijeliti Vaše osobne podatke s nadležnim državnim tijelima koja će ih obrađivati u okviru obavljanja njihovih poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga kada je takva naša obveza propisana primjenjivim zakonodavstvom te sukladno njihovim zakonskim ovlastima, kao i s vanjskim savjetnicima i s drugim privremenim zaposlenicima koji su obvezani na povjerljivost.
Samo ograničen broj naših zaposlenika će imati pristup Vašim osobnim podacima. Zaposlenici su dužni čuvati Vaše osobne podatke i provoditi  tehničke i organizacijske mjere zaštite.
Vaše Osobne podatke dijelimo samo s onima s kojima ih je nužno dijeliti za ostvarenje svrhe i koji osiguravaju dovoljnu razinu zaštite.
 
Također, pristup Vašim podacima je ograničen.

5. Prijenos osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora?

Ako prenosimo osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora, mi ćemo, kako nalažu važeći zakoni i propisi, osigurati da su prava ispitanika primjereno zaštićena odgovarajućim zaštitnim mjerama.
U slučaju prijenosa osiguravamo odgovarajuću zaštitu osobnih podataka.

6. Koja su Vaša prava u vezi s osobnim podacima?

Koja su Vaša prava prema zakonima i propisima o zaštiti podataka?
Osim ako se na njih ne primjenjuju iznimke prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, ispitanici imaju sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka koje Društvo obrađuje:
 
 • Pravo od nas ishoditi potvrdu u vezi s time obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na dotičnog ispitanika ili ne te ako je to slučaj, pristup takvim osobnim podacima („Pravo ispitanika na pristup“);
 • Pravo zahtijevati da ispravimo ili dopunimo bilo koje osobne podatke ako se otkrije da su netočni ili nepotpuni („Pravo na ispravak“);
 • Pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako više nisu nužni u svrhe u koje Društvo obrađuje iste podatke („Pravo na brisanje“);
 • Pravo da u bilo kojem trenutku povuče privolu ako se obrada odvija na temelju privole;
 • Pravo zatražiti da Vam Društvo pruži Vaše osobne podatke te, ako je moguće, izravno prenese te podatke drugom voditelju obrade, ako je primjenjivo („Pravo na prenosivost podataka“);
 • Pravo zatražiti ograničenje daljnje obrade, ako je primjenjivo („Pravo na ograničenje obrade“);
 • Pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako je primjenjivo („Pravo na prigovor“);
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu.
 
U slučaju da ispitanici odluče ostvariti jedno od gore navedenih prava, Društvo će bez nepotrebnog odgađanja postupiti po zahtjevu. Također ćemo ispitanicima pružiti informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.
Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Obavijestit ćemo ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.
 
Te informacije se pružaju bez naknade. Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, zadržavamo pravo:
a. naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu; ili
b. odbiti postupiti po zahtjevu.
Vaša prava su:
 
 • Pravo na pristup
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na brisanje
 • Pravo u bilo kojem trenutku povući privolu
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

7.Koliko dugo pohranjujemo Vaše osobne podatke?

Pohranjujemo Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe predmetne obrade, odnosno obično na razdoblje ispunjenja ugovornog odnosa ili na razdoblje koje važeće zakonodavstvo izričito nalaže. Ako obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vaše privole, takvi osobni podaci obrađivat će se samo za vrijeme trajanja privole koju u svakom trenutku možete povući ili ograničiti. Ako to učinite, prestat ćemo obrađivati dotične osobne podatke u svrhe za koje ste dali svoju privolu.
Nakon toga se ti podaci trenutno brišu ili anonimiziraju, osim ukoliko je iste podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje, sukladno propisima o trgovačkim društvima, poreznim ili drugim propisima, u kojem slučaju se isti podaci više neće obrađivati u druge svrhe.
Čuvamo Vaše podatke koliko je potrebno za ispunjenje svrhe ili koliko je propisano.
 

8. Daljnja obrada u nove svrhe?

Ako namjeravamo koristiti Vaše osobne podatke u novu svrhu, koja nije obuhvaćena ovom Obavijesti, tada ćemo Vam prije započinjanja obrade i određivanja relevantnih svrha i uvjeta obrade pružiti novu obavijest u kojoj se objašnjava ta nova uporaba. Ako i kad god je potrebno, zatražit ćemo prethodnu privolu za takvu novu obradu.
Bit ćete obaviješteni prije obrade osobnih podataka za potrebe nove svrhe o kojoj ovdje niste obaviješteni.

9. Koje vrste sigurnosnih mjera koristimo kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke?

Poštujemo obveze na temelju važećih zakona i propisa o zaštiti podataka sigurnom pohranom i uništenjem osobnih podataka, zaštitom osobnih podataka od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa i otkrivanja te osiguravanjem provođenja odgovarajućih tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka. Više informacija je dostupno u našoj Politici privatnosti i zaštite osobnih podataka koju možete pronaći u prethodnom poglavlju.
Imamo odgovarajuće mjere za zaštitu sigurnosti osobnih podataka.

10. Hoće li se ova Obavijest o zaštiti podataka mijenjati?

Neprestano pratimo i poboljšavamo naše prakse zaštite podataka. Zbog tih kontinuiranih izmjena, izmjena u zakonu i promjenjive prirode tehnologije, naše prakse zaštite podataka povremeno će se mijenjati. Potičemo Vas, stoga, da često provjeravate ovu stranicu zbog bilo kojeg ažuriranja.
Ažurirat ćemo ovu Obavijest prema potrebi.

11. Kako nas kontaktirati?

Kako biste ostvarili sva relevantna prava, poslali upite ili pritužbe, molimo kontaktirajte nas najprije na:
 
Klimaoprema d.d.
Gradna 78A
10430 Samobor
Tel.: +385 1 3362513
Faks: +385 1 3362905
E-mail: szop@klimaoprema.com
 
Možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske na broj telefona 00385 (0)1 4609-000 ili putem e-pošte azop@azop.hr ili na adresi Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR - 10 000 Zagreb, Hrvatska.
Slobodno nas kontaktirajte.