Regulacija protoka zraka

Regulatori varijabilnog protoka zraka omogućuju regulaciju dobave i odsisa zraka u ventilacijskim sustavima.