Servis, validacije i umjerni laboratorij

Servis, validacije i umjerni laboratorij
Kruzici iso certifikata
servis validacije

Kao vodeći proizvođač čistih prostora, ventilacijske i klimatizacijske opreme, Klimaoprema nudi potpunu uslugu po sistemu „ključ u ruke", što uz projektiranje, proizvodnju i izvođenje čistih prostora, uključuje servis i njihovo redovno preventivno održavanje te validiranje i umjeravanje mjernih uređaja.

Kao sastavi dio Klimaopreme slijedimo sustav kvalitete koji integrira slijedeće standarde:

 • Sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001);
 • Sustav upravljanja okolišem (ISO 14001);
 • Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu (ISO 45001);
 • Sustav upravljanja medicinskim proizvodima (ISO 13485);
 • Sustav upravljanja energijom (ISO 50001);
 • Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO 17025).

Integriranom sustavu upravljanja pridruženi su i zahtjevi odgovarajućih tehničkih normi.

Usluge koje nudimo

 • Puštanje u pogon HVAC sustava
 • HVAC balansiranje
 • Kvalifikacija čistih prostora i uređaja
 • Ispitivanje integriteta HEPA filtera
 • Brojanje čestica
 • Test oporavka prostora / Recovery test
 • Temperaturni mapping / monitoring
 • Balansiranje razvoda tehnoloških medija (rashladni mediji, sanitarna topla i hladna voda).
 • Izrada validacijske, kvalifikacijske i rekvalifikacijske dokumentacije vezane uz HVAC, tehnološke medije, čiste prostore, opreme kontrolirane temperature, te ostale opreme koja se nalazi u istoj ili sličnoj domeni (pass box uređaji, LF kabine i kabineti, BSC Klasa II kabineti, raskladne komore, hladnjaci, skladišta, termostatirane sobe…).
 • Umjeravanje mjernila diferencijalnog tlaka, temperature i relativne vlažnosti

Servis i validacije

Redovito servisiranje, održavanje i validiranje opreme ili objekta osigurava sigurnost pri upotrebi te duži životni vijek uređaja. Današnji pristup vođenja nekog sustava zahtjeva kontinuiranu brigu u održavanju i sljedivost dokumentacije u cijelom životnom eksploatacijskom dijelu. Kod novog pristupa se dokumentacija samo nastavlja na prethodnu bez završetka, tako da nakon dizajna kreće izvođenje, puštanje u pogon, commissioning sustava, kvalifikacija sustava i naknadne validacije radi potvrde dobivanja traženih parametara. Sve ovo zahtjeva sistematičnost, te poznavanje tekovina, standarda i metoda mjernih ispitavanja koji se koriste u Pharma ili Health okruženju.

Cjelokupno ili parcijalno održavanje

 • Cjelokupna briga o postrojenju, sustavu ili uređaju
 • Ugovorno održavanje
 • Hitne intervencije unutar 0-24h od prijave kvara
 • Parcijalni servisi
 • Preventivni pregledi i zamjena rezervnih dijelova
 • Kvalifikacije / Validacije / Umjeravanja na zahtjev klijenata

Izrada validacijske i kvalifikacijske dokumentacije

Sastavljanje dokumentacije potrebnu za provođenje kvalifikacijskih aktivnosti u fazi izvođenja projekta, kod rekonstrukcije, prilikom inicijalne validacije uređaja ili čistog prostora, prilikom redovne revalidacije uređaja ili čistog prostora.

U mogućnosti smo sastaviti sljedeću dokumentaciju:

 • URS – User requirement specification
 • GMP RA – Risk assessment
 • RDS – Room data sheet / Roombook
 • FS – Functional specification
 • TS – Technical specification
 • DQ – Design specification
 • MC – Mechanical Completion procedure
 • COMMISSIONING – FAT / SAT
 • IQ – Instalation qualification
 • OQ – Operation qualification
 • PQ – Performance qualification
 • TEMPERATURE MAPPING – Cold or Hot Rooms, Chambers, Warehouses,
 • Sensor calibration certificates
 • Kreiranje dokumentacije služeći se naprednim programima koji osiguravaju dobru dokumentacijsku praksu (GDP - Good documentation practice) – COMOS, DMS i KNEAT

Stručna osposobljenost validacijskog tima:

Umjerni laboratorij

Laboratorij radi u skladu s normom ISO 9001, a usklađivanje laboratorija sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 osigurava rad laboratorija na nepristran način te osigurava povjerljivost informacija dobivenih tijekom procesa umjernih ispitivanja. Umjerni laboratorij posjeduje vrhunsku opremu za provedbu umjeravanja kako u prostorijama laboratorija tako i na lokaciji kupaca. Domena umjeravanja laboratorija je umjeravanje mjerila temperature, diferencijalnog tlaka i relativne vlažnosti.

 

Trenutno smo u mogućnosti umjeravati:

 • mjerila temperature u rasponu od -35 °C do +165 °C
 • mjerila diferencijalnog tlaka od -5000 Pa do +5000 Pa
 • mjerila relativne vlažnosti u rasponu od 5 do 95 % RH.

Stručna osposobljenost umjernog laboratorija:

Kako bi mjerenja obavljali na najstručnijoj razini osoblje laboratorija educirano je od strane najrenomiranijih domaćih i stranih ustanova od kojih su neke: LPM (Laboratorij za procesna mjerenja – Fakultet strojarstva i brodogradnje), HMD (Hrvatsko mjeriteljsko društvo), NPL (National Physical Laboratory - nacionalni laboratorij za standarde mjerenja u Ujedinjenom Kraljevstvu)…"