Concern line

Klimaoprema je posvećena vođenju svog cjelokupnog poslovanja na pravedan, transparentan, pošten način koji je u potpunosti u skladu s pravnim i regulatornim normama. Imamo pristup nulte tolerancije prema mitu i korupciji te smo predani tome da svim našim poslovnim transakcijama i odnosima pristupamo profesionalno i s integritetom.

Kako bismo ustrajali u ovom nastojanju, usvojili smo korporativni Kodeks ponašanja. Potičemo svoje kupce, dobavljače i ostale poslovne partnere da nas informiraju ukoliko sumnjaju na ili otkriju bilo kakve prijevarne radnje koje su u sukobu s našim Kodeksom ponašanja kao i zakonima ili propisima.   

Te informacije moguće je dostaviti u pismenom obliku:
  • poštom/osobnom dostavom na adresu sjedišta društva (Klimaoprema d.d., Gradna 78/1, 10430 Samobor) uz naznaku “CONCERN LINE – NE OTVARAJ”)
  • elektroničkom poštom povjerljivoj osobi na adresu elektroničke pošte: concernline@klimaoprema.com
  • na zahtjev, na sastanku uživo u razumnom roku

Linija za izražavanje zabrinutosti (Concern line) može se koristiti anonimno za prijavljivanje mogućih kršenja naših korporativnih vrijednosti i sumnje na slučajeve kaznene odgovornosti.

Budući da vjerujemo u politiku otvorene komunikacije, pozivamo Vas da upišete svoje ime u slučaju da posjedujete bilo kakve informacije. Vašim ćemo primjedbama pristupati u najstrožem povjerenju, uzimajući u obzir legitimni interes svih uključenih strana. Ne toleriramo uznemiravanje, diskriminaciju ili osvetu prijavitelja nepravilnosti.

Svi osobni podaci koji budu prikupljeni i obrađeni koristit će se isključivo za potrebe komunikacije vezane uz istragu, a mogu uključivati ime, prezime i adresu elektroničke pošte, kao i sažetak sadržaja obavijesti.

U slučaju da želite ostati anonimni, molimo Vas da navedete na koji način da Vas kontaktiramo radi pojašnjenja i obavijesti o nalazima istrage.

Molimo da liniju za izražavanje zabrinutosti koristite odgovorno. Od ključne je važnosti da prosljeđujete samo one informacije za koje ste sigurni da su točne. Ovaj se kanal ne smije koristiti za namjerno podnošenje lažnih ili klevetničkih tvrdnji ili informacija.