OAK

Rešetke
  • Okvir od eloksiranog aluminija

  • Nepomično kvadratno plastično saće

  • Ugradnja vidljivim vijcima (zid i strop)

  • Ugradnja bez vidljivih vijaka (UR) isključivo u zid
Dimenzije
Oznaka za narudžbu
Preuzimanja
Naziv Tip Veličina
OAK DOC_DE PDF 233,4 KB
OAK DOC_EN PDF 231 KB
OAK IOS_HR PDF 280,7 KB
OAK IOS_SI PDF 256,9 KB
Naziv Tip Veličina
OAK Revit 2019 family v2.0 RAR 4,3 MB