RVP-P

Regulacija protoka zraka
  • Regulacija količine protoka zraka prema zadanom set-pointu.
  • Tvorničko namještanje parametara prema zahtjevima kupca.
  • Visoka točnost regulacije
  • Nije potrebno održavanje
  • Zrakotjesnost kućišta prema EN1751, klasa C
  • Zrakotjesnost lamele prema EN1751, klasa 3


Opcije:
  • Konstantni mod
  • Master-slave način upravljanja
  • Izolirano kućište (30mm)
  • MP-Bus (Belimo), Modbus/ Bacnet (Belimo), KNX (Belimo, Siemens) , MF (no BUS Belimo), SGB (no BUS Siemens), BACNet (Siemens)
Dimenzije
/
Oznaka za narudžbu