LDA

Specijalni distributeri

Linijski dstributer s tankim utorima, vodoravni ili okomiti protok

zraka. Posebno dizajniran za ugradnju u strop. Protok zraka može

se prilagoditi ručno, optimiziranjem istrujnog elementa.

Kućište i okvir izrađeni su od aluminija, a istrujni element je u mat

bijeloj boji, RAL 9003.
Dimenzije
Oznaka za narudžbu
Preuzimanja