A Klimaoprema és a tudósok szinergiája

A DIV csoport kezdeményezésére megalapították a CEKOM - Fejlett mobilitási kompetenciaközpontot, amely tudáscsere céljából egybegyűjtött néhány horvát egyetemet és céget, a megállapodás 2016. 10. 15-én került aláírásra a Brodosplitben.

A Klimaopremán kívül a közösséget olyan erős cégek alkotják, mint amilyen a DIV d.o.o., KONČAR Elektromos Berendezések d.d., az Adria Winch, továbbá a Zágrábi Egyetem Gépészmérnöki és Hajóépítési Karának, a Spliti Egyetem Elektrotechnikai, Gépészmérnöki és Hajóépítési Karának, a Spliti Egyetem Tengerészeti Karának és a Spliti Egyetem Építőmérnöki, Építészmérnöki és Geodéziai Karának a tudományos közössége.

A Klimaoprema részt fog venni a technológiai platform fejlesztésében, amely az új technológiákkal fog foglalkozni a termékek fejlesztésének területén. Az így alakult kutatás-fejlesztési tevékenységek erősíteni fogják a termelési szektort és növelni fogják a versenyképességet globális szinten.

A CEKOM közösség a Gazdasági Minisztérium pályázataira fog jelentkezni, amelyek az uniós források által társfinanszírozott fejlesztési projektekre vonatkoznak majd.

A termelési és a tervezési források összekötése a kutatási kapacitásokkal a fejlett termelési technológiák bevezetését és innovatív termékeket eredményez, amelyek közvetlen hatással lesznek a termelés költségeire, az energiatakarékosságra, a káros gázok kibocsátásának csökkentésére és a társadalmi jólét javulására.