RVK

Regulacija protoka zraka
 • Regulacija količine protoka zraka prema zadanom set-pointu

 • Tvorničko namještanje parametara prema zahtjevima kupca

 • Visoka točnost regulacije

 • RVK-A - dovod zraka

 • RVK-B - odvod zraka

 • Zvučno izolirano kućište

 • Visoki akustički zahtjevi
Opcije:
 • Konstantni mod

 • Master-slave način upravljanja

 • Dodatno izolirano kućište (50mm)

 • MP-Bus (standard), ModBus (Belimo/Siemens), KNX (Belimo/Siemens), MF (bez Bus-a, Belimo), SGB (bez Bus-a, Siemens), Bacnet (Siemens)
Dimenzije
Oznaka za narudžbu
Preuzimanja
Naziv Tip Veličina
RVK Revit 2019 family v2.0 RAR 1,1 MB
Naziv Tip Veličina
RVK Katalog izdelka_SI PDF 4,3 MB
RVK Katalog proizvoda_HR PDF 4,8 MB
RVK Product catalog_EN PDF 4,8 MB