FDC-DD

Zaštita od požara
 • Koriste se za izolaciju kanala na granicama protupožarnih zona
 • Protupožarne zaklopke se sastoje od kucišta, vatrootporne zaporne lamele, pogonskog mehanizma i okvira od kalcijeva silkata
 • Kucište je izradeno iz pocincanog celicnog lima, zaporna lamela iz specijalnog izolacijskog materijala, osovine koje nose lamelu iz pocincanog celicnog lima, ležajevi iz mjedi, brtve iz poliuretana i elastomera
 • Propusnost zatvorene lamele prema EN 1751, klasa 3
 • Propusnost na kucištu prema EN 1751, klasa C
 • Protupožarna zaklopka opremljena je sa termickim okidacem na 72°C
 • Izrada kucišta od drugih materijala na zahtjev:
  • Pocincanog celicnog lima plastificirano
   • Nehrdajuceg celika
    • Nehrdajuceg celika plastificirano
Dimenzije
Oznaka za narudžbu
Preuzimanja
Naziv Tip Veličina
FDC-DD DOP_EN PDF 213,2 KB
FDC-DD DOP_HR PDF 242,3 KB
Naziv Tip Veličina
FDC-DD Katalog proizvoda_HR PDF 1,3 MB
FDC-DD Product catalog_EN PDF 1,2 MB