CCH

Rešetke
  • Jedan red horizontalnih pojedinačno podesivih lamela

  • Čelični profil okvira rešetke

  • Standardno od pocinčanog čeličnog lima

  • Ugradnja vijcima

  • Ugradnja bočno na cilindrični kanal
Dimenzije
Oznaka za narudžbu
Preuzimanja
Naziv Tip Veličina
CCH DOC_DE PDF 233,8 KB
CCH DOC_EN PDF 231,1 KB
CCH IOS_HR PDF 280,3 KB
CCH IOS_SI PDF 256,6 KB
Naziv Tip Veličina
CCH Revit 2019 family v2.0 RAR 4,2 MB