Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje novog proizvodnog pogona te poboljšanje poslovnih procesa

Obavijest O Nabavi Klimaoprema 1

Naziv projekta/Name of project: „Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje novog proizvodnog pogona te poboljšanje poslovnih procesa poduzeća Klimaoprema d.d.“/„Investment in construction and equipping of new production facility and improvement of business processes of Klimaoprema d.d."

Naziv nabave/Name of procurement: Nabava linije za plastificiranje/Procurement of line for powder coating

Vrsta nabave/Type of procurement: Roba/Supply

Datum objave/Date of publication: 23. svibnja 2018./May 23rd 2018

Rok za dostavu ponuda/Tender delivery deadline: 13. lipnja 2018./ June 13th 2018

Novi rok za dostavu ponuda/New tender delivery deadline: 18. lipnja 2018./ June 18th 2018

Dokumenti za preuzimanje/Documents for download:

Obavijest o nabavi/Procurement notice

Obavijest o nabavi/Procurement notice

Dokumentacija za nadmetanje/Tender documentation

Izmjena broj 1 dokumentacije za nadmetanje/Modification no.1 of tender documentation

Izmjena dokumentacije za nadmetanje broj 1/Modification of the Tender dossier no.1

Tehničke specifikacije/Technical specification

Izmjena broj 1 tehničkih specifikacija/Modification no.1 of technical specifications