Završen projekt sufinanciran iz EU fonda za regionalni razvoj

Uspješno proveden projekt Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje novog proizvodnog pogona te poboljšanje poslovnih procesa poduzeća Klimaoprema d.d. Više detalja kliknite na tekst.

Europski strukturni i investicijski fondovi

Klimaoprema provodi projekt "Razvoj sustava prediktivnog upravljanja i autonomnog trgovanja energijom u zgradi". Za više informacija o projektu i odobrenim sredstvima kliknite na tekst.

Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje novog proizvodnog pogona te poboljšanje poslovnih procesa

Naziv projekta/Name of project: „Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje novog proizvodnog pogona te poboljšanje poslovnih procesa poduzeća Klimaoprema d.d.“/„Investment in construction and equipping of new production facility and improvement of business processes of Klimaoprema d.d." Naziv nabave/Name of procurement: Nabava linije za plastificiranje/Procurement of line for powder coating Za više informacija, kliknite na tekst/For more informations, click on the text.