Sustav upravljanja kvalitetom

Klimaoprema d.d. je poslovnu politiku i strateške ciljeve podredila zadovoljstvu kupaca. Postojeće i buduće kupce želimo u potpunosti uvjeriti da smo pouzdan partner temeljem neupitne kvalitete proizvoda i usluga te stalne brige o zaštiti zdravlja i sigurnosti zaposlenika, preventivnog i proaktivnog pristupa u očuvanju i zaštiti okoliša.

Politika kvalitete, okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti je vrlo značajan dio poslovne politike Klimaopreme d.d. i ima presudan značaj u postavljanju i ostvarenju poslovnih ciljeva.

Kao argument opredijeljenosti Klimaopreme za ispunjavanje zahtjeva normi HRN EN ISO 9001: Sustavi upravljanja kvalitetom, HRN EN ISO 14001: Sustavi upravljanja okolišem i HRN EN ISO 45001: Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu utvrđuje se

POLITIKA KVALITETE, OKOLIŠA I ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI

 Klimaoprema d.d. aktivno se i dosljedno opredjeljuje za:

- Trajno ispunjavanje i poboljšavanje svih primjenjivih načela i zahtjeva normi HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO 14001, HRN EN ISO 45001 i HRN EN ISO 13485 te uvažavanje svih načela dobre proizvođačke prakse i zahtijeva pripadajućih normi;

- Stalno poboljšavanje učinkovitosti Sustava upravljanja uspostavom zadaća, odgovornosti i ovlaštenja cjelokupnog osoblja tvrtke na svim razinama te primjenu metodologije izdvajanja i rješavanja prioriteta;

- Osiguravanje kontinuiranog podizanja razine svijesti naših zaposlenika o važnosti kvalitete, zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, te zaštite okoliša;

- Suradnju sa kupcima s ciljem ispunjavanja njihovih očekivanja i održavanja njihovog trajnog zadovoljstva kvalitetom naših proizvoda i usluga;

- Razvijanje partnerskog odnosa s dobavljačima i zajedničko traženje rješenja posebice u kontekstu zaštite okoliša;

- Provođenje akcija samo temeljem činjenica i podataka uz procjenu rizika i prilika;

- Praćenje svjetskih trendova i uvođenje novih tehnoloških rješenja;

Osiguravanje prikladnih radnih uvjeta svih zaposlenika u pogledu njihova zdravlja i sigurnosti poštujući punu usklađenost s važećim zakonskim odredbama i propisima, te poduzimanje niza mjera u cilju motivacije zaposlenika i stvaranja skladnog i tvrtki privrženog pobjedničkog tima;

- Prepoznavanje izvora opasnosti za zdravlje i sigurnost naših zaposlenika uz procjenjivanje rizika pojave opasnosti te poduzimanje aktivnosti za njihovu eliminaciju, a posebice uvođenjem potrebnih zaštitnih mjera (osposobljavanje za siguran rad, zaštitna oprema, promjena teh. postupka i dr.);

- Provođenje stalne analize aspekata okoliša i njihovih utjecaja, te uvođenje nužnih alternativnih rješenja i zaštitnih mjera;

Ulaganje napora u daljnju ekološku osviještenosti naših zaposlenika;

- Sprječavanje onečišćenja okoliša te sortiranje i zbrinjavanje cjelokupnog proizvedenog otpada u skladu s važećim nacionalnim zakonskim odredbama.

S Politikom su upoznate sve zainteresirane strane, posebice dobavljači roba i usluga, radi brige, u skladu s njihovim odgovornostima, o kvaliteti, zaštiti zdravlja i sigurnosti, te očuvanju okoliša u zajedničkim poslovnim aktivnostima.

Uprava tvrtke Klimaoprema d.d. svjesna je svoje odgovornosti u provođenju zacrtane Politike. Uprava će uložiti sve svoje znanje i sposobnosti da zaposlenicima pruži vodstvo, a ne nadgledanje.

Preuzimanje Politike kvalitete: Politika kvalitete

Certifikati kvalitete:

Preuzimanje certifikata prema normi ISO 9001:2015

Preuzimanje certifikata prema normi ISO 13485:2012

Provjera valjanosti certifikata:

Valjanost naših certifikata moguće je provjeriti u bazi certifikacijske kuće DNV GL klikom na odgovarajuću sliku certifikata ili učitavanjem QR koda. 

   

 ISO 9001 2015 COL    ISO 9001 2015

ISO 13485 COL      ISO 13485