CFD simulacije
Istrujavanje bez Coanda efekta
Istrujavanje uz Coanda efekt

Ispitni laboratorij

Projekt Ispitnog laboratorija izradili smo u suradnji sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, prema normi ISO 5219.

Osnovna namjena ispitnog laboratorija je određivanje karakteristika istrujnih otvora, provedbe mjerenja i edukacija kadrova, a sve sa ciljem dobivanja podataka o ispitanim proizvodima kao pouzdane podloge projektantima.

Koristi se mjerna oprema renomiranih proizvođača „ABB“, „National Instruments“ i „Dantecdynamics“ koja je specijalno dizajnirana za mjerenje uvjeta toplinske ugodnosti u zatvorenim prostorima, zadovoljavajući potrebe za mjerenje koje su definirane normama EN 13182, ISO 7736 i ASHRAE standard 113.

Uz standardna mjerenja, laboratorij omogućava simuliranje uvjeta u određenim prostorima, u punoj veličini i pri stvarnim uvjetima.

Ispitni laboratorij ima i obrazovnu ulogu te ga rado koriste studenti, koji istražuju karakteristike sistema klimatizacije, grijanja i hlađenja u zgradama, pišu te objavljuju seminarske i diplomske radove.