Mikrobiološki zaštitni kabineti

12

Mikrobiološki zaštitni kabineti (klase II), klase čistoće ISO klasa 5(4), 100(10) klasa po U.S.F.S. 209 E, sa vertikalnim strujanjem zraka, osiguravaju zaštitu predmeta rada, operatera i okolinu od kontaminacije te su sastavni dio raznih laboratorija i suvremenih farmaceutskih pogona.

Klimaoprema Cleanroom Solutions proizvodi mikrobiološke zaštitne kabinete, laminarne kabine i kabinete, komore za vaganje/otprašivanje te brojne specijalne uređaje koji su dizajnirani u skladu sa EU GMP standardima što kupcima osigurava reputaciju proizvođača lijekova najviših standarda kvalitete.

Dizajniramo kompletne proizvodne prostore te vršimo validacije isporučene opreme potvrđujući da je oprema ispravna, u skladu sa pravilnicima, odgovarajuća za primjenu i sukladna potrebama naručioca.

Infektivne čestice, bakterije i  virusi,  jednostanični  i  višestanični  heterotrofni  i  aklorotrofni organizmi su opasne tvari sa kojima se radi isključivo u laminar flow zaštitnim uređajima, gdje je jednolično strujanje fluida (kapljevina i plinova) u paralelnim slojevima, bez miješanja među njima i bez turbulencija.

Često je potrebno osigurati sterilno čiste uvjete tamo gdje je prostor ograničen kao i uređaji u njemu. Ljekarne i mali proizvodni pogoni nemaju razloga za brigu jer nudimo specijalne uređaje koji su „krojeni“ prema korisnikovim zahtjevima i ograničenjima koja onemogućuju primjenu standardnih uređaja. Ovisno o svojoj funkciji specijalni uređaji osiguravaju zaštitu predmeta rada, otvorenih farmaceutskih supstanci, radnu okolinu sigurnu za operatera te hlađenje recirkulirajućeg zraka.

Važno  je  odabrati  optimalno  rješenje,  uz  optimalne troškove. Prilikom kupnje ne dobiva se samo „goli“ proizvod već i edukacija za rad na uređaju te su osigurani servis i održavanje  što  će  učiniti  naši  certificirani  inženjeri  i tehničari.

Trajno smo orijentirani prema kupcima čije potrebe pratimo i analiziramo sa posebnom pažnjom proizvodeći i isporučujući laminarne zaštitne uređaje  za proizvodnju lijekova u obliku ampula, tableta, film tableta, kapsula, masti, gelova, emulzija, suspenzija i sirupa.

Mikrobiološki zaštitni kabinet sa vertikalnim laminarnim strujanjem zraka štiti predmet rada, operatera i okolinu od kontaminacije. Kabinetom se upravlja pomoću mikroprocesorskih parametara s kontrolnog panela.

Princip rada:

Mikrobiološki kabinet recirkulira 70% kontaminiranog zraka kroz jedan HEPA filter i ispuhuje preostalih 30% preko drugog HEPA filtra. Ovakva izvedba strujanja zraka čini sistem sukladnim razinama 1, 2 i 3 biokontaminacije.

Na zahtjev, u kabinet je moguće ugraditi:

 • UV baktericidnu lampu
 • Električnu utičnicu
 • Priključke za razne medije (plin, zrak, vakum, voda)
 • Diferencijalni manometar za kontrolu zapunjenosti HEPA filtra
 • Brojač radnih sati kabineta
 • Brojač radnih sati UV lampe
 • Postolje (visina sjedeća 750 mm, visina stojeća 950 mm)

Mikrobiološki zaštitni kabinet KTB-NS            Princip rada KTB-NS

Mikrobiološki zaštitni kabinet sa vertikalnim laminarnim strujanjem zraka, specijalni model s apsolutnim predfiltrom za visoko rizične laboratorije, štiti predmet rada, operatera i okolinu od kontaminacije. Kabinetom se upravlja pomoću mikroprocesorskih parametara s kontrolnog panela.

Princip rada:

Mikrobiološki kabinet recirkulira 70% kontaminiranog zraka kroz jedan HEPA filter i ispuhuje preostalih 30% preko drugog HEPA filtra.

Razlika u odnosu na klasični mikrobiološki kabinet su V predfiltri s velikom površinom, ugrađeni pod radnim pultom, kroz koje se pročisti sav ulazni i recirkulirani zrak. Izlazni i radni filter izloženi su kontaminiranom zraku tek pri njihovoj zamjeni. Segmenti filtera demontiraju se u radnom prostoru, u zaštitnoj atmosferi, a zatim hermetički zatvaraju u PVC vreće te je osigurana potpuna zaštita pri servisiranju kabineta u kojima se radi s opasnim agensima. Ovakva izvedba kabineta koristi se u visoko rizičnim laboratorijima.

Na zahtjev, u kabinet je moguće ugraditi:

 • UV baktericidnu lampu
 • Električnu utičnicu
 • Priključke za razne medije (plin, zrak, vakum, voda)
 • Diferencijalni manometar za kontrolu zapunjenosti HEPA filtra
 • Brojač radnih sati kabineta
 • Brojač radnih sati UV lampe
 • Postolje (visina sjedeća 750 mm, visina stojeća 950 mm)

      Mikrobiološki zaštitni kabinet KTB-VS      Princip rada KTB-VS